WŁOCHY. W dnia 14-29 października w Centrum Ad Gentes w Nemi odbyły się międzynarodowe Warsztaty dla Świeckich Współpracowników werbistów. Wzięło w nich udział 27 osób z 16 krajów na 5 kontynentach.

Ogromnym bogactwem spotkania był fakt, że uczestnicy pochodzili z różnych kultur i środowisk, reprezentując 18 grup współpracowników.

14-dniowe warsztaty pozwoliły uczestnikom zbliżyć się do korzeni Zgromadzenia i głębiej poznać werbistowską duchowość. Przy tym mogli poznać lepiej swoją pracę, z szerszej perspektywy spojrzeć na sytuację SVD na świecie, a także spotkać się z grupami świeckich z innych Zgromadzeń (Saletyni, Dominikanie, Kombonianie, Wspólnota św. Idziego). To właśnie spotkania z innymi pozwoliły naszym świeckim współpracownikom przekonać się dobitnie, że w ich działalność nieodłącznie wpisane są wyzwania, sukcesy, ale i porażki.

Uczestnicy mieli okazję szerzej zapoznać się z 4 charakterystycznymi polami działalności werbistów: apostolatem biblijnym, animajcą misyjną, pracą na rzecz sprawiedliwości i pokoju oraz działaniami z zakresu mediów i integracji ze stworzeniem. Poznali także główne idee dialogu profetycznego i międzykulturowości w naszym Zgromadzeniu.

Każda z grup obecnych na warsztatach miała okazję zaprezentować na forum ogólnym swoją działalność. Ogromne znaczenie miały też mniej formalne, prywatne spotkania i rozmowy. Dzięki nim uczestnicy mogli przekonać się, że przyjazd do Nemi był swego rodzaju wyróżnieniem wartym każdego wysiłku.

Jednym z istotnych owoców spotkania była lista wskazówek i sugestii, która została przekazana Zarządowi Generalnemu SVD. Była ona wynikiem analizy dowiadczeń podczas pracy w różnych - mniej lub bardziej formalnych - strukturach Zgromadzenia.

W czasie spotkania nie brakowało niezwykłych i pięknych wydarzeń: Audiencji Generalnej na Placu św. Piotra, Eucharystii w Katakumbach Domitylli w Rzymie, wizyty w Asyżu, czy spotkania ze wspólnotą Domu Generalnego.

Podczas Eucharystii na zakończenie warsztatów każdy z uczestników otrzymał krzyż misyjny, który ma wyrażać zaproszenie do dalszego dzielenia się misją i charyzmatem werbistów w swoich środowiskach.

Warszaty dla Świeckich Współpracowników zostały zorganizowane po raz pierwszy w historii i nie bez przesady można powiedzieć, że zostawiły twały ślad na Zgromadzeniu Słowa Bożego.

Polską Prowincję SVD reprezentowali w Nemi Joanna Drągowska i Dariusz Polkowski - pracownicy działającego przy naszym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA z Białegostoku.

Za: Arnoldus Nota 11/2017 oraz www.witword.org

Polecamy

  • 1