WŁOCHY. W dniach 1-3 grudnia prawie 900 osób z całego świata uczestniczyło w Rzymie w Kongresie na temat duszpasterstwa powołań i życia konsekrowanego. Jego hasło brzmiało: „Chodźcie, a zobaczycie” (J 1,39).

Spotkanie odbyło się w rzymskim Ateneo Pontificio „Regina Apostolorum”. Polską Prowincję SVD reprezentował o. Paweł Gałła SVD, prowincjalny Duszpasterz ds. Powołań. 

Kongres zorganizowano na rok przed Synodem, który będzie poświęcony młodzieży, a zwłaszcza relacjom między młodzieżą, wiarą i powołaniem. Spotkaniu przewodniczyli i w pierwszy dzień wygłosili swoje prelekcje: kard. João Braz de Aviz, Prefekt Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz abp José Rodriguez Carballo OFM, sekretarz tej dykasterii. W pierwszym dniu zabrali także głos: były generał Salezjanów, Pascual Chávez Villanueva SDB oraz były generał Dominikanów, Timothy Radcliffe OP.

Mówiono przede wszystkim o tym, że każdy rodzaj duszpasterstwa młodzieżowego ma się stawać powołaniowym. To znaczy takim, które pomaga rozpoznać swoje miejsce w życiu osobistym i w życiu Kościoła. Nazwano to „tworzeniem szeroko pojętej kultury powołaniowej”. Dzień zakończył się wspólną Eucharystią pod przewodnictwem Sekretarza Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Następny dzień rozpoczął się Eucharystią pod przewodnictwem o. Sebastiana Paciolla, Podsekretarza Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Był on też w tym dniu moderatorem całego spotkania, które składało się z świadectw pracy powołaniowej na różnych kontynentach. W każdym z tych świadectw pojawiała się większa potrzeba współpracy między zakonami i stowarzyszeniami oraz klerem diecezjalnym. Powinna być ona, rzecz jasna, zależna od kontekstu kulturowego, w którym pełniona jest posługa powołaniowa.

      

   

W sesji popołudniowej odbyła się dyskusja panelowa pt. „Wezwani do życia konsekrowanego”, w której swoim świadectwem podzielili się zakonnicy i zakonnice pięciu zgromadzeń. Po niej głos zabrał kadr. Lorenzo Baldisseri, który mówił o perspektywach i oczekiwaniach związanych z synodem na temat młodzieży. Następnie kard. Beniamino Stella omówił wskazania nowego „Ratio formationis sacerdotalis”.

W piątek i sobotę, oprócz prelekcji i świadectw, miała również miejsce praca w grupach językowych. Uczestnicy spotkania podzieleni zostali na 30 grup. Każda z tych grup dzieliła się swoim doświadczeniem pracy, ale przede wszystkim miała za zadanie opracować postulaty, które zostaną przedstawione w sekretariacie przyszłorocznego Synodu poświęconego młodzieży.

Polska grupa, w której znalazło się 18 osób z różnych zgromadzeń zakonnych, wypracowała następujące postulaty:

  1. Potrzebujemy mocnego wspólnotowego świadectwa współpracy na polu powołaniowym: współpracy przedstawicieli wszystkich charyzmatów: osób świeckich, małżeństw, księży diecezjalnych i osób konsekrowanych – przede wszystkim w kościele lokalnym, pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego.
  2. Osobom konsekrowanym zostało powierzone zadanie przechowania i ukazania radykalizmu życia Ewangelią i ukazania kultury życia chrześcijańskiego. Na tej podstawie konieczne jest propagowanie wśród młodych tej kultury życia ewangelicznego i przeobrażenia istniejących prądów kulturowych temu przeciwnych. Wszystko to poprzez świadectwo naszego życia – życia pełnego radości.

Ostatni dzień Kongresu poświęcony był życiu konsekrowanemu. Zastanawiano się nad horyzontami i nadziejami tego właśnie sposobu życia. Po tym nastąpiła prezentacja postulatów wypracowanych w grupach językowych i podsumowanie całego spotkania.

Na zakończenie Kongresu odbyła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem kard. João Braz de Aviz, Prefekta Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Pod koniec Mszy św. kardynał poprosił wszystkich kapłanów, aby razem z nim udzielili wszystkim uczestnikom specjalnego błogosławieństwa, które wiązało się z posłaniem w mocy Ducha do swoich obowiązków.

Polecamy

  • 1