piotr nawrotŁĘCZYCA
O. prof. Piotr Nawrot SVD uhonorowany został tegoroczną Nagrodą im. Benedykta Polaka. 
Wraz z nim nagrodę otrzymał prof. Charles Robert O’Dell, światowej sławy astronom i astrofizyk z USA.

Ponadto Kapituła przyznała dwa Wyróżnienia honorowe: kpt. Piotrowi Kuźniarowi i Panu Krzysztofowi Starnawskiemu.

Nagroda im. Benedykta Polaka przyznawana jest dorocznie dwóm osobom: obywatelowi polskiemu oraz obcokrajowcowi, zasłużonemu we współpracy z badaczami polskimi, za ich wybitne osiągnięcia eksploracyjne i badawcze na Ziemi, w morzu, w powietrzu i kosmosie. 

Kapituła Nagrody składa się z przedstawicieli Oddziału Polskiego The E xplorers Club, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Gminy Miejskiej Łęczyca oraz Starostwa Powiatu Łęczyckiego. Jej patronem jest franciszkanin, który wraz z włoskim zakonnikiem Giovannim da Pian del Carpine w latach 1245–1247 odbył misję poselską do chana Mongołów. Wysłannicy ci przekazali Europejczykom pierwszy, szczegółowy opis Azji, na 50 lat przed zredagowaniem słynnego dzieła Marco Polo. Warto podkreślić, że o sukcesie poselstwa zadecydowała w dużym stopniu pomoc księcia Konrada Mazowieckiego i gości przebywających na jego dworze w Łęczycy.  

Pierwsza edycja Nagrody miała miejsce w roku 2015 r., a jej laureatami zostali prof. Maria Krzysztof Byrski, wybitny znawca i propagator kultury indyjskiej oraz prof. Nikolai Grube, niemiecki badacz kultur prekolumbijskich, promotor niemiecko-polskich badań nad kulturą Majów.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 3 czerwca 2016 roku w archikolegiacie w Tumie pod Łęczycą. (za: leczyca.info.pl)

Polecamy

  • 1