PIENIĘŻNO
20 listopada 2016 roku, w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, w kościele Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie, zostało poświeconych sześć obrazów z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego.

Ceremonia miała miejsce o godz. 10.00 podczas Mszy św., której przewodniczył o. Jacek Wojcieszko SVD, Rektor Seminarium.

W homilii o. Jacek zwrócił uwagę na to, że jednym z aktów miłosierdzia jest czyn. I takim właśnie czynem są podarowane przez Dobrodziejów Misji obrazy Jezusa Miłosiernego. W ten sposób spełnia się prośba samego Jezusa: „Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie” (Z Dzienniczka św. Faustyny).

Poświęcenie obrazów Jezusa Miłosiernego w ostatnią niedzielę roku liturgicznego miało szczególny wymiar. To właśnie 20 listopada skończył się ogłoszony rok temu przez Papieża Franciszka Nadzwyczajny Rok Święty, Jubileusz Miłosierdzia.

Już w ubiegłym roku w Uroczystość Chrystusa Króla w świat wyruszyło pięć dużych płócien z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i z podpisami „Jezu Ufam Tobie” w językach angielskim, rosyjskim, portugalskim, francuskim i hiszpańskim. Dzisiaj, kiedy po 1050 latach od Chrztu cała Polska uznała panowanie Jezusa Chrystusa Króla i poddała się Jego Prawu, kolejnych kilka płócien wyruszy do Federacji Rosyjskiej oraz do Brazylii.

Wszystkim dobrodziejom i przyjaciołom misji dziękujemy za pomoc i zaangażowanie, aby Boże Miłosierdzie głoszone było po najdalsze zakątki świata. Tę prośbę rok temu wyraził Ojciec Święty podczas ogłoszenia Roku Miłosierdzia: „To jest czas miłosierdzia. Ważnym jest, aby wierni świeccy żyli nim i zanieśli je do różnych środowisk społecznych”.

Nasza wdzięczność została wyrażona w modlitwie podczas Mszy św. a następnie w trwającej po niej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Hanna Lellek, SSpS

    

Polecamy

  • 1