GOLKOWICE
13 maja, w stulecie objawień fatimskich, w werbistowskiej parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Golkowicach w archidiecezji krakowskiej, odbyła się uroczystość poświęcenia kościoła parafialnego.

Konsekracji dokonał ks. bp Tadeusz Pieronek, który obecnie pomaga biskupom archidiecezji krakowskiej w czynnościach liturgicznych.

W uroczystości konsekracji wzięli udział licznie zgromadzeni parafianie oraz wielu gości. Wśród nich kapłani archidiecezji krakowskiej, przede wszystkim z dekanatu Wieliczka Zachód, na czele z ks. dziekanem Wiesławem Popielarczykiem. Obecny był także o. Eryk Koppa SVD, Prowincjał Zgromadzenia Słowa Bożego. Przybyła także grupa werbistów, zwłaszcza tych, którzy pracowali i posługiwali w parafii w Golkowicach.

Ponadto uroczystość zgromadziła przedstawicieli senatu Rzeczpospolitej, władz samorządowych, Związku Podhalan, nauczycieli i służb mundurowych, wśród których najliczniejszą grupę stanowili strażacy. 

Konsekracja została przygotowana przez proboszcza, o. Stanisława Łomnickiego SVD, który posługuje w tej parafii od 10 lat. Oprawę liturgiczną pomógł przygotować i poprowadził ks. Stanisław Mieszczak SCJ.

Parafia w Golkowicach została erygowana w 2000 roku przez śp. ks. kard. Franciszka Macharskiego i powierzona duszpasterskiej posłudze Zgromadzeniu Słowa Bożego.

Jan Wróblewski SVD

      

   

Polecamy

  • 1