CHLUDOWO. W dniach 07–16 lipca  w Domu Misyjnym św. Stanisława Kostki w Chludowie odbyły się wczasorekolekcje dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Rekolekcje zostały zorganizowane przez Caritas archidiecezji poznańskiej. Wzięło w nich udział 25 osób, którym pomagało 7 wolontariuszy i dwie siostry Serafitki - s. Pia i s. Rozalia.

Duchową opieką uczestników zajął się o. Czesław Brzezicki SVD, długoletni misjonarz w Papui Nowej Gwinei.

W wczasorekolekcji znalazł się czas na medytację, wspólną modlitwę, codzienną Eucharystię oraz spotkania rekreacyjne, spacery po przyklasztornym parku i seanse filmowe.

14 lipca z uczestnikami spotał się ks. bp Damian Bryl, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią, którą razem z ks. Biskupem koncelebrowali werbiści z Chludowa. Oprawę liturgiczną przygotowali uczestnicy wczasorekolekcji, którym pomagały siostry Serafitki.

Bezpośrednio po Mszy Świętej był obiad, który stał się dla ks. Biskupa okazją do poznania uczestników waczasorekolekcji w Chludowie. Na zakończenie uwieczniono spotkanie pamiątkową fotografią.(za: www.chludowo.werbisci.pl)

    

Polecamy

  • 1