CHLUDOWO. W każdą środę o godz. 20.00 w kaplicy Domu Misyjnego św. Stanisława Kostki w Chludowie trwa godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Gromadzą się na niej mieszkańcy tutejszej parafii oraz okolic Chludowa.

Inicjatorami środowej Adoracji w klasztorze są ludzie świeccy, którzy chcą wielbić Boga i trwać na modlitwie.

Św. Jan Paweł II w Liście z okazji 750-lecia Bożego Ciała zachęcał wszystkich świeckich, aby regularnie nawiedzali Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, „ponieważ jesteśmy wszyscy powołani, by trwać w obecności Bożej, dzięki Temu, który pozostaje z nami do końca czasów” (nr 7).

W środowej Adoracji Najświętszego Sakramentu uczestniczą także Werbiści z Domu Misyjnego w Chludowie oraz Siostry Służebnice Ducha Świętego. Papież Benedykt XVI zachęcał duchownych, zakonników i osób świeckie, „by osobiście znajdowali czas na przebywanie na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem ołtarza”.

Na Adorację Najświętszego Sakramentu zapraszamy serdecznie do klasztoru w Chludowie w środy o godz. 20.00. (za: chludowo.werbisci.pl)

Polecamy

  • 1