GIETRZWAŁD. W Ogólnopolskim Czuwaniu Młodych w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie wzięła udział czteroosobowa grupa młodzieży z Pieniężna. Wyjazd zorganizowany i poprowadzony został przez o. Pawła Gałłę SVD, koordynatora Apostolatu Powołaniowego naszej Prowincji.

"Z Pieniężna na Gietrzwałd" - pod takim hasłem wyjechała grupa z Pieniężna. Na miejscu młodzież rozdawała pocztówki z misji w Argentynie i Sudanie, zapraszając przy tym na Młodzieżowe Czuwania w Pieniężnie, które rozpoczynają się 14 paździenika.

Elementem Ogólnopolskiego Czuwania Młodych w Gietrzwałdzie było tzw. Pole Spowiedzi, gdzie uczestnicy mieli możliwość skorzystania z Sakrametu Pokuty i Pojednania. Wzruszającym momentem było uczestnictwo we Mszy Świętej, której celebransem był ks. abp Edmund Piszcz, senior Archidiecezji Warmińskiej. W homilii mówił o miłości, która polega na obecności i jest bezwarunkowa. W taki właśnie sposób kocha Matka Boża.

Wśród innych atrakcji czuwania znalazły się: koncert zespołu "NiemaGOtu", konferencja zatytułowana "Oto ja służebnica Pańska", a także wspólna zabawa pod hasłem "Tańcem chwalmy go".

Końcowym punktem spotkania była uroczysta Adoracja Najśwętszego Sakrametu - spędzona w blasku świec i głębokim skupieniu.

Ogólnopolskie Czuwanie Młodych w Gietrzwałdzie odbyło się 2 września 2017 roku.

          

Polecamy

  • 1