NYSA. Wspólnota werbistowska i Parafia Matki Bożej Bolesnej obchodzą w tym roku 125. rocznicę powstania domu w Nysie. Termin ten zbiega się z odpustem parafialnym, którego uroczysta kilkudniowa celebracja jest formą właczenia się w jubileusz.

W ramach obchodów już wczoraj odprawiono procesję fatimską w parku, której przewodniczył bp Jerzy Mazur SVD, ordynariusz Diecezji Ełckiej.

Główne uroczystości odpustowe połączone z celebracją jubileuszu zaplanowano na niedzielę, 17 września. Sumie odpustowej o godz. 12.00 przewodniczyć będzie bp Paweł Stobrawa, biskup pomocniczy Diecezji Opolskiej. Liturgię uświetni nyski chór "Hosanna" oraz orkiestra dęta z Chludowa. Po południu w parku odbędzie się festyn parafialny.

Częścią celebracji jubileuszowo-odpustowych będzie również 13. Zjazd Misyjny Dzieci, który odbędzie się 16 września. Z kolei 23 września werbiści z Nysy organizują na tzw. odpust chorych. Podczas Mszy św. udzielony zostanie sakramnet chorych, a po niej zapraszamy na spotkanie przy kawie. Zakończenie uroczystości odpustowych nastąpi 24 września podczas Mszy św. w intencji dobrodziejów parafii. Podczas niej werbistowskim klerykom zostaną udzielonę święcenia diakonatu.

_auto_generated_thumb_

Polecamy

  • 1