PIENIĘŻNO. 7 i 8 września w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie miała miejsce doroczna uroczystość złożenia ślubów zakonnych przez naszych młodszych współbraci.

7 września, po odbyciu dorocznych rekolekcji zakonnych, swoje śluby na kolejny rok odnowiło 17 kleryków i braci: 14 z Prowincji Polskiej i 3 z regii Ural.

Z kolei 8 września, kiedy werbiści ochodzą rocznicę założenia Zgromadzenia, śluby wieczyste złożyło 3 współbraci.

Hubert Łucjanek SVD, Marcin Domański SVD, Teodor Tomasik SVD ślubowali "na zawsze żyć w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie w Zgromadzeniu Słowa Bożego". Już wcześniej otrzymali oni swoje przeznaczenia misyne i po święceniach kapłańskich pracować będą odpowiednio w Polsce, Boliwii i Irlandii. Wspólbracia ci 24 września w Nysie otrzymają święcenia diakonatu.

Więcej fotografii i filmy z uroczystości można znaleźc na stronie www.seminarium.org.pl.

Polecamy

  • 1