WARSZAWA. O. Antoni Koszorz SVD, jeden z prekursowrów animacji misyjnej w Polsce, prezes Stowarzyszenia Sinicum, świętował 17 września jubileusz 60-lecia święceń kapłańskich.

Uroczystości odbyły się w stołecznym sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. W czasie mszy św. abp Henryk Hoser wskazał, że werbista przez całe swoje życie poświęcił się misjom torując drogę kolejnym pokoleniom Polskich misjonarzy.

Abp Hoser przypomniał, że o. Antoni był inicjatorem stworzenia w zgromadzeniach zakonnych referentów misyjnych, których zadaniem była animacja wewnątrz lokalnych wspólnot. Biskup mówił również o wkładzie zakonnika w stworzenie i rozwój Komisji Misyjnej KEP i Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Zawdzięczam mu m.in. zapalenie iskry mojego powołania misyjnego – wyznał abp Hoser wspominając sympozja misyjne kleryków, które współorganizował Jubilat.

O. Eryk Koppa SVD, Prowincjał Polskiej Prowincji SVD mówił, że dorobek o. Koszorza SVD starczyłby na kilka życiorysów. On nie tylko pomnażał otrzymane od Boga talenty służąc Kościołowi, ale również dostrzegał je u innych, pomagając w ich rozwoju poprzez swoją cierpliwą, mrówczą pracę – powiedział o. Koppa.

O. Antoni Koszorz urodził się 18 stycznia 1933 roku w Czernicy. W 1948 roku wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego, gdzie w 1957 roku przyjął w Pieniężnie święcenia kapłańskie. W 1965 roku rozpoczął redakcję Biuletynu Misyjnego. W tym samym roku otrzymał nominację na sekretarza Papieskiej Unii Duchowieństwa, a w 1967 roku na sekretarza Komisji Misyjnej przy Episkopacie Polski.

Od 1966 roku był inicjatorem sympozjów misyjnych alumnów z całej Polski. W 1968 roku przeniósł się do Warszawy, gdzie powierzono mu funkcję kierownika Biura Misyjnego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. W 1974 roku z ramienia Komisji został Delegatem ds. Spraw Księży Diecezjalnych ‘Fidei Donum’. W lipcu 1982 roku został mianowany dyrektorem Wydawnictwa VERBINUM, którym kierował do 2005 roku. 

O. Antoni Koszorz SVD był założycielem i pierwszym kierownikiem Ośrodka Migranta Fu Shenfu w Warszawie, a obecnie jest prezesem Stowarzyszenia Sinicum im. Michała Boyma, które działa na rzecz Kościoła w Chinach.

Przez ostatnie dziesięć lat był również rezydentem w parafii Narodzenia Pańskiego przy Sanktuarium MB Ostrobramskiej w Warszawie. (za: www.misje.pl)

Polecamy

  • 1