ŁEBCZ. Dzięki spotkaniu z p. Dominiką Pawlak, uczestniczką wolontariatu misyjnego w Zambii, Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Łebczu postanowiła włączyć się w akcje misyjne prowadzone przez Referat Misyjny w Pieniężnie.

Spotkanie odbyło się 19 września 2017 roku z inicjatywy Piotra Skrzypkowskiego, jednego z nauczycieli szkoły. P. Dominika barwnie opowiedziała o afrykańskiej rzeczywistości, której doświadczyła w ciągu trzymiesięcznego pobytu w Zambii.

Ilustrując swoją opowieść fotografiami ukazała koloryt życia młodych zambijczyków - ich codzienne zajęcia, szkołę, zabawę, życie religijne.

Spotkanie było jednocześnie okazją do prezentacji licznych akcji pomocy realizowanych przez Referat Misyjny w Pieniężnie. Szkoła postanowiła aktywnie włączyć się między innymi w akcje zbiórki starych telefonów komórkowych (Komórka na misje), znaczków pocztowych (Każdy znaczek wspiera misje), starych i niepotrzebnych kluczy (Klucz do nieba), środków czystości (W zdrowym ciele) oraz środków opatrunkowych (Opatrunek na misje). (za: splebcz.cal.pl)

Polecamy

  • 1