NYSA. 24 września 2017 roku trzech naszych współbraci przyjęło święcenia diakonatu z rąk ks. bpa Andrzeja Czai, ordynariusza Diecezji Opolskiej. Uroczystość odbyła się w werbistowskiej parafii Matki Bożej Bolesnej w Nysie.

Poza rodzinami nowo wyświęconych oraz współbraćmi z różnych domów w Polsce licznie przybyli na nią także parafianie, gdyż obrzęd święceń odbywał się w czasie niedzielnej Eucharystii.

Ksiądz biskup w swojej homilii zwracał uwagę na wzniosłość posługi diakonatu, a zarazem odpowiedzialność przyjmujących, by postępowali w sposób godny słowa Bożego, które mają głosić. Ponieważ nie jest to możliwe własnymi siłami, mają je czerpać od Chrystusa na modlitwie, bowiem jak mówi psalmista, „Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają”.

Nowo wyświęceni diakoni są klerykami VI roku Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie. W przyszłym roku, po przyjęciu święceń prezbiteratu udadzą się do pracy misyjnej zgodnie ze swoimi przeznaczeniami. Marcin Domański SVD przeznaczony został do pracy misyjnej w Boliwii, Teodor Tomasik SVD uda się do Irlandii zaś Hubert Łucjanek SVD będzie kontynuował swoją posługę w Polskiej Prowincji.

Nowym diakonom życzymy obfitych darów Ducha Świętego w spełnianiu powierzonych im zadań i podążaniu do świętości na wzór Jezusa Chrystusa, który stał się sługą wszystkich. (za: www.seminarium.org.pl)

Zobacz fotografie z uroczystości