WARSZAWA. W Warszawie funkcjonują dwie wspólnoty wietnamskich katolików. Od wielu lat duszpasterską opiekę nad nimi sprawują werbiści.

Obydwie wspólnoty funkcjonują w obrębie swoich miejsc pracy i miejsc zamieszkania. Każda ze wspólnot spotyka się raz w tygodniu na Eucharystii.

Wspólnota pw. Ducha Świętego (cong doan Chua Thanh Than) ma swoją kaplicę przy centrum handlowym w Wólce Kosowskiej, a wspólnota pw. św. Jana Pawła II (cong doan thanh Gioan Phaolo II) przy centrum handlowym Marywilska. Z okazji większych świąt obydwie wspólnoty gromadzą się razem na celebracji w jednej parafii.

W tym roku z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych nie udało nam się zebrać na wspólnej Eucharystii, jak było to w zwyczaju do tej pory. Jednak obydwie grupy uroczyście świętowały ten dzień – katolicy z Wólki Kosowskiej w kościele św. Stanisława Kostki w Woli Mrokowskiej, a katolicy z Marywilskiej w werbistowskiej Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Warszawie.

Przed Mszą świętą był czas na przygotowanie śpiewów, spowiedź i modlitwy. Dziękujemy księżom proboszczom i wikarym, którzy gościli nas w swoich parafiach oraz wszystkim zaangażowanym za organizację i wspólną modlitwę.

Przez wstawiennictwo wszystkich świętych prośmy, aby Bóg błogosławił naszym wspólnotom, pomógł się rozwijać, darzył potrzebnym zdrowiem, siłami do pracy i radością na każdy dzień.

o. Krzysztof Malejko SVD

        

        

Polecamy

  • 1