CHLUDOWO. Na początku listopada 2017 roku 25 osób z Poznańskiej Grupy Medytacji Chrześcijańskiej odbyło jednodniowe odosobnienie w Domu Misyjnym Św. Stanisława Kostki w Chludowie. W sesji medytacyjnej wzięła także udział grupa osób z Gniezna.

Uczestnikom przyświecały słowa abpa Arseniusza z tradycji Ojców Pustyni, który usłyszał od Boga wezwanie w postaci trzech słów: „uciekaj, milcz, módl się”.

Aby wziąć udział w odosobnieniu trzeba więc było opuścić swój codzienny - czasem pełen rozgardiaszu - sposób życia, udać się na „chludowską pustynię” oraz doświadczyć ścisłego milczenia, które ułatwiało praktykę intensywnej, kilkugodzinnej modlitwy medytacyjnej.

Ukoronowaniem dnia była Msza św., którą odprawił o. Kazimierz Grabowski SVD. W pełnej ekspresji homilii przypomniał podstawową prawdę o Bogu, który jest fundamentem życia. Trzymając się nauki Chrystusa możemy wzrastać duchowo – przypomniał werbista.

To miłość Boga sprawia, że członkowie Poznańskiej Grupy Medytacyjnej praktykują swoją drogę duchową, biorąc udział w regularnych odosobnieniach. Dzięki życzliwości rektora domu, o. Jana Wróblewskiego, już po raz drugi przybyli na sesję medytacyjną do Chludowa.

Dla nich - jako ludzi świeckich - ważnym jest także czwarte słowo: „wróć”. Bez przemiany serca-umysłu trudno być świadkiem Boga - nieść Jego miłość, pomagając cierpiącym i pełniąc swoje codzienne obowiązki.

Dariusz Hybel

Polecamy

  • 1