18 maja 2019 roku w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie odbył się finał VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Gdy myślę misje...” W tym roku konkurs przebiegał pod hasłem „Świat radości i pokoju.”

Na tegoroczną edycję konkursu nadesłano 1398 prac plastycznych w 4 kategoriach wiekowych. Uczestnicy pochodzili z ponad 100 miejscowości w całym kraju.

Na rozpoczęcie uroczystości finałowej o. Wiesław Dudar SVD, Dyrektor Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie oraz główny organizator konkursu, przywitał uczestników programu zachęcając do wspólnej modlitwy i zabawy.

Mszy Św. przewodniczył ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. W homilii zachęcał, aby za przykładem misjonarzy głosić Ewangelię w swoim środowisku oraz aby być świadkiem zmartwychwstałego Pana, który daje prawdziwą radość i pokój. Uczestnicy modlili się za dzieci całego świata oraz za Mamy z okazji zbliżającego się ich święta. Prosili też o dar nowych świętych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

Oprawą muzyczną liturgii zajął się tradycyjnie zespół „Świąteczna Kapela” z Dobrego Miasta, a uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 w Elblągu byli odpowiedzialni za służbę liturgiczną i dary ofiarne.

Po Mszy Św. miała miejsce prezentacja multimedialna przygotowana przez ks. Macieja Będzińskiego zatytułowana ”Z misjonarzami na 5 kontynentach”. Przybliżyła ona zgromadzonym pracę misjonarzy w wielu państwach świata na wszystkich kontynentach. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się wielu interesujących szczegółów dotyczących codziennego życia mieszkańców krajów misyjnych jak również zapoznać się z bogactwem kultur poszczególnych ludów. Program uświetnił krótki koncert „Świątecznej Kapeli” podczas którego wszyscy mogli dołączyć się do śpiewu.

         

         

Następnie młodzi uczestnicy spotkania, wcześniej już podzielni na grupy kontynentalne, wzięli udział w zajęciach warsztatowych. W ich skład wchodziły warsztaty plastyczne przygotowane przez organizatorów programu, warsztaty taneczne, które przeprowadziła Marta Herkt, nauka gry na bębnach pod kierunkiem Joanny i Łukasza Kućków oraz spotkanie z misjonarzem - o. Ericem Hounake SVD pochodzącym z Togo.

O godz. 15.00 nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu i nagrodzono laureatów. Uczyniła to s. Hanna Lellek SSpS, współorganizatorka konkursu. Posiadacze dodatkowego „szczęśliwego losu” cieszyli się misyjnymi upominkami. DJ Damian Protasiewicz z Olsztyna zadbał o oprawę muzyczną tej części programu, co spotkało się z żywą reakcją dzieci i młodzieży, jak również opiekunów i rodziców. Każdy dał się porwać tym niezwykłym rytmom. Przez cały czas spotkania w kościele seminaryjnym można było obejrzeć wystawę złożoną z prac plastycznych tegorocznych laureatów.

Na zakończenie spotkania wypuszczone zostały gołębie, które miały symbolizować pozdrowienia do dzieci całego świata i przesłanie pokoju.

Wszystkim gorąco dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu i przygotowaniu tego spotkania, a młodym uczestnikom oraz ich rodzicom i opiekunom za przybycie i udział w programie. Pozostaje nam powiedzieć radosne „Do zobaczenia za rok”.

s. Hanna Lellek SSpS


Protokół komisji konkursowej, listę laureatów oraz forografie nagrodzonych prac konkursowych można znaleźć na stronie www.muzeumpieniezno.pl.

Więcej fotografii


 

Polecamy

  • 1