W dniach 1-3 lipca 2019 roku w Domu Misyjnym św. Stanisława Kostki w Chludowie odbyła się XIX Wielodyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Sacrum i profanum we współczesnym świecie”.

Konferencja zatytułowana była „Chrześcijaństwo i chrześcijanie we współczesnym świecie. Stolica Apostolska oraz inne podmioty religijne i motywowane religijnie w stosunkach międzynarodowych”.

Odbywający się nieprzerwanie od 19 lat cykl konferencyjny organizuje Instytut Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Wydziałem Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy współpracy Fundacji Stosunków Międzynarodowych oraz Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie. Inicjatorami tych naukowych spotkań byli prof. dr hab. Leonard Łukaszuk oraz o. Eugeniusz Śliwka SVD.

W tym roku akcent położono na rolę chrześcijaństwa oraz stolicy apostolskiej w życiu politycznym i relacjach międzynarodowych. Zwrócono uwagę na formy aktywności instytucji religijnych w stosunkach międzynarodowych, na sytuację chrześcijan na Bliskim Wschodzie, na wymiary obecności chrześcijaństwa w Afryce. Podkreślono związki religii i polityki, społeczno-kulturowe aspekty religijności oraz miejsce religii w odniesieniu do wartości europejskich.

W obradach uczestniczyło 35 osób reprezentowanych przez Uniwersytety: Warszawski, Warmińsko-Mazurski, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jagielloński, Opolski, Wrocławski i Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, przez Politechnikę Białostocką Akademię Marynarki Wojennej w Gdynie, Wyższą Szkołę „Ateneum” w Gdańsku oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową in. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Szczególnym gościem był dr Uri Huppert z Jerozolimy.

Mimo tak bogatego programu wystąpień, uczestnicy znaleźli czas na dyskusję oraz nieformalne rozmowy i rekreację.

o. Jacek Pawlik SVD

Uczestnicy konferencji przed Domem Misyjnym w Chludowie (fot. Franciszek Bąk SVD)

Więcej fotografii

blog comments powered by Disqus
0
0
0
s2sdefault

Polecamy

  • 1