W dniach 27-28 listopada na KUL odbędzie się konferencja naukowa zatytułowana „Od Maximum illud do Evangelii gaudium i Synodu Kościoła w Amazonii. Teologia, nauki humanistyczne i społeczne w służbie misji”. Organizowana jest w 100-lecie ogłoszenia listu apostolskiego „Maximum illud” Benedykta XV.

Organizatorem konferencji jest Katedra Religiologii i Misjologii KUL oraz lubelski oddział Polskiej Akademii Nauk. Patronatem honorowym wydarzenie objęła Polska Prowincja SVD.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na związek pomiędzy rozumieniem i modelami działalności misyjnej Kościoła a nurtami teologii i innych dziedzin wiedzy. Chodzi między innymi o zmianę̨ paradygmatów rozumienia misji i działań́ misyjnych pod wpływem teologii i różnych dziedzin wiedzy, wpływ różnych nurtów teologii, nauk humanistycznych i społecznych na refleksję misjologiczną, konsekwencje społeczne, polityczne, kulturowe i religijne stosowania osiągnięć teologii i innych nauk, jak również miejsce nauk misjologicznych, społecznych i humanistycznych w programach przygotowujących duchownych i świeckich oraz woluntariuszy do pracy misyjnej.

Podczas 7 sesji konferencyjnych można będzie usłyszeć między innymi wystąpienia wielu werbistów: o. dr hab Andrzeja Miotka SVD ("List Apostolski Maximum illud w stulecie promulgacji – historyczne znaczenie i profetyczne przesłanie"), o. Jacka Stefanowa SVD ("Biblia w życiu i misji Kościoła"), o. dr hab. Zdzisława Kupisińskiego SVD ("Działalność Katedry Religiologii i Misjologii KUL w promowaniu idei misyjnej Kościoła w Polsce"), o. dr Stanisława Grodzia SVD ("Intruzi, goście czy „swoi”? Chrześcijanie (Kościół) w kulturach świata"), o. dr hab. Andrzeja Pietrzaka SVD ("Przesłanie dokumentu końcowego Synodu Kościoła w Amazonii"), o. dr Jacka Gniadka SVD ("Nowe Areopagi misji: Własność prywatna jako czynnik wychodzenia z ubóstwa. Od Quadragesimo anno do «”nie” dla ekonomii wykluczenia i nierówności społecznej»"). Jednym z zagranicznych gości będzie o. prof. dr Roger Schroeder SVD z Catholic Theological Union z Chicago, który wygłosi 3 wykłady.

Organizacją i koordynacją konferencji zajmuje się o. dr hab. Andrzej Pietrzak SVD, prof. KUL, z Katedry Religiologii i Misjologii na Wydziale Teologii KUL. Patronatem naukowym wydarzenie objęły: werbistowski Anthropos Institute z Sankt Augustin w Niemczech, Werbistowskie Centrum Migranta Fu ShenfuKatolicka Federacja BiblijnaKomitet Nauk Teologicznych PANStowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce oraz Wydział VI Nauk Teologicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Kliknij, by powiększyć plan konferencji

Pobierz plan konferencji (PDF)

Podczas konferencji będzie dostępna wystawa misyjna pt. „O. Paul Joachim Schebesta SVD - misjonarz, antropolog, etnograf i etnolog”.

List Apostolski „Maximum illud” Benedykta XV z 20 listopada 1919 roku określany jest jako magna cartamisji katolickich i stanowi krok milowy w rozumieniu sposobu i roli prowadzenia misyjnej działalności kościoła. Na uwagę zasługują słowa mówiące o potrzebie kształcenia misjonarzy „we wszystkich dziedzinach nauk zarówno teologicznych jak i świeckich”. To tego momentu w działalności misyjnej Kościoła zaczęto szeroko stosować nie tylko filozofię i teologię scholastyczną, ale inne dziedziny wiedzy. Oddziaływanie „Maximum Illud” jest widoczne w późniejszych dokumentach misyjnych Kościoła, podręcznikach misjologii, publikacjach misjologicznych naukowych i popularyzatorskich, ordo studiorum, planach i materiałach misyjnych oraz w duchowości.

Polecamy

  • 1