W Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego stało się tradycją, że tzw. wieczysty nowicjat, czyli roczne przygotowanie do złożenia ślubów wieczystych, kończy się pielgrzymką do Steyl w Holandii.

Ta niewielka miejscowość, a właściwie dzielnica miasteczka Tegelen, to miejsce, gdzie św. Arnold Janssen założył trzy Zgromadzenia: Słowa Bożego, Sióstr Służebnic Ducha Świętego i Sióstr Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji. Tam też znajduje się jego grób.

W dniach 28 lipca – 01 sierpnia Isaac Kwame Anim-Addo SVD, Godfred Koranteng SVD, Mark Okuk SVD i Paweł Wodzień SVD, którzy 8 września złożą śluby wieczyste w Pieniężnie, udali się w towarzystwie o. Jan Wróblewskiego SVD, opiekuna duchowego, do Steyl i miejsc związanych z życiem i działalnością św. Arnolda.

Pierwszy dzień pielgrzymki poświęcony był modlitwie przy grobie o. Założyciela i zwiedzaniu domu macierzystego werbistów, cmentarza, Domu św. Grzegorza, gdzie umarł św. Arnold oraz domów macierzystych obu zgromadzeń żeńskich.

Drugiego dni uczestnicy pielgrzymki modlili się i zwiedzali słynne w Niemczech północnych sanktuarium maryjnego w Kevelaer, do którego za życia św. Arnold pielgrzymował wiele razy. Zajrzeli także do Goch, rodzinnego miasta swego założyciela. Była okazja, by pomodlić się w domu, gdzie urodził się, a także nawiedzić kościół parafialny, w którym przyjął chrzest. Pobyt w Goch zakończył się wizytą we wspólnocie werbistów, którzy pracują w centrum pielgrzymkowym św. Arnolda Janssena. Tam też znajduje się kościół pod jego wezwaniem, a w nim chrzcielnica, przy której został ochrzczony.

Sanktuarium maryjne w Kevelaer. Od lewej: Mark Okuk SVD, Paweł Wodzień SVD, Godfred Koranteng SVD, o. Jan Wróblewski SVD, Isaac Kwame Anim-Addo SVD (fot. archiwum SVD)

Breda i Teteringen były celem pielgrzymowania kolejnego dnia. To pierwsze holenderskie miasteczko zawdzięcza ocalenie w czasie II wojny światowej dywizji pancernej gen. Stanisława Maczka. Była okazja pomodlić się na cmentarzu żołnierzy polskich, poległych w walkach z Niemcami oraz przy pomniku-obrazie Matki Bożej Częstochowskiej w centrum Bredy, który w 1954 r. tutejsi mieszkańcy ufundowali jako wotum wdzięczności Polakom.

Niedaleko Bredy leży Teteringen, gdzie znajduje się werbistowski dom, w którym w czasie II wojny światowej i bezpośrednio po niej wielu polskich werbistów znalazło schronienie. Dlatego również to miejscę znalazło się na pielgrzymim szlaku.

W drodze powrotnej do Polski nadarzyła się okazja, by na krótko zatrzymać się w werbistowskim Misyjnym Seminarium w Sankt Augustin k. Bonn. To tutaj przed II wojną światową przyjął święcenia kapłańskie bł. o. Ludwik Mzyk SVD, a w latach powojennych wielu polskich współbraci.

Ufamy, że modlitwa w miejscach związanych z życiem o. Założyciela sprawi, że Jego wstawiennictwo przyczyni się do godnego złożenia ślubów zakonnych, przyjęcia święceń kapłańskich i wyjedna naszym klerykom potrzebne łaski na dalsze lata życia w Zgromadzeniu. (JAW)

steyl pielgrz2020 03 minDom misyjny w Steylu od strony rzeki Mozy (fot. archiwum SVD)

Więcej fotografii

 

Polecamy

  • 1