W dniach 22-24 września w Domu Misyjnym św. Stanisława Kostki w Chludowie odbyła się kolejna edycja konferencji „Sacrum i profanum we współczesnym świecie”. To wydarzenie o ugruntowanej naukowej tradycji.

Tegoroczna konferencja zatytułowana była „Mniejszości narodowe, etniczne, językowe i religijne we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Polonii i Polaków za granicą”.

Konferencja w Chludowie zorganizowana została w sposób hybrydowy. Na 26 wystąpień, 12 odbyło się w trybie online, a całość prowadzona była z wykorzystaniem komunikatora Google Meet.

Werbistów reprezentowali o. prof. Jacek Jan Pawlik SVD i o. dr Janusz Brzozowski SVD. Pierwszy z nich przewodniczył sesji zatytułowanej „Polacy na Wschodzie i w Europie Zachodniej”. Z kolei o. Janusz Brzozowski SVD był moderatorem sesji zatytułowanej „Polonia i Polacy w Afryce i Ameryce Łacińskiej”, w czasie której o. Jacek Pawlik wygłosił referat „Działalność polskich misjonarzy werbistów wśród ludów tubylczych”.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Katedrę Studiów Regionalnych i Globalnych oraz Katedrę Dyplomacji i Instytucji Międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a także Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie oraz Fundację Studiów Międzynarodowych. Wzięli w nim udział naukowcy i badacze z wielu wiodących uczelni w kraju i za granicą, w tym UG, UMK w Toruniu, Uniwersytetu Opolskiego, UWr, Politechniki Białostockie, UAM w Poznaniu i Ohio State University w USA.

Seria konferencji „Sacrum i profanum we współczesnym świecie” została zainicjowana przed 20 laty, przy współpracy Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz werbistów. Głównymi jej inicjatorami byli zmarli już prof. Leonard Łukaszuk i o. dr Eugeniusz Śliwka SVD. (ADM)

        

Polecamy

  • 1