28 września w domu nowicjackim św. Stanisława Kostki w Chludowie, podczas porannej Mszy Świętej, której przewodniczył ojciec rektor Jan Wróblewski SVD, postulanci Artiem i Piotr rozpoczęli swój nowicjat.

Obrzęd wprowadzenia nastąpił po homilii. Po odśpiewaniu hymnu Veni Creato rmistrz nowicjatu, o. Franciszek Bąk SVD, wezwał imiennie obydwu kandydatów, aby potwierdzili gotowość wstąpienia do nowicjatu Zgromadzenia Słowa Bożego. W krótkim dialogu z głównym celebransem Artiem i Piotr wyrazili chęć rozpoczęcia nowicjatu, a tym samym przygotowania się do złożenia ślubów zakonnych. Na zakończenie obrzędu kandydaci otrzymali Konstytucje i Vademecum, czyli modlitewnik Zgromadzenia Słowa Bożego.

W czasie homilii o. Jan Wróblewski, przywołując regułę św. Benedykta oraz konstytucję Zgromadzenia Słowa Bożego numer 512, przypomniał, czym jest nowicjat:

„W nowicjacie powołanie ma dojrzewać i wyklarować się. Nowicjusza wprowadza się w naśladowanie Chrystusa, jak je ukazują życie, duchowość i konstytucje naszego Zgromadzenia. W ten sposób uczy się on coraz bardziej zdecydowanie podążać za Chrystusem. Żywe powiązanie ze Słowem Bożym i życie we wspólnocie powinno go doprowadzić do głębszego zrozumienia siebie i lepszego poznania naszego Zgromadzenia. I tak będzie mógł powziąć odpowiedzialną decyzję co do powołania.”

Innymi słowy nowicjat ma za zadanie zaprzyjaźnić kandydata z Chrystusem, który ma stać się jego mistrzem i Panem. (TOKA)

        

      

Polecamy

  • 1