12 października na Wydziale Teologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się konferencja misjologiczna Stowarzyszenia Misjologów Polskich zatytułowana „Misyjne drogi świętości”. Jedna z jej części będzie poświęcona misjonarzom, którzy w Polsce stali się ikonami pracy misyjnej: dr Wandzie Błeńskiej i Słudze Bożemu o. Marianowi Żelazkowi SVD. Oboje pochodzili z Poznania.

Prelegentami podczas konferencji będzie dwóch werbistów. O dr hab. Tomasz Szyszka SVD, prof. UKSW, przedstawi referat zatytułowany „Niedokończony spór o miejsce Pachamama w refleksji misjologicznej. Z kolei o. dr. Henryk Kałuża SVD przedstawi sylwetkę o. Żelazka w referacie „Ojciec Marian Żelazek SVD – służba najuboższym jako droga do świętości”.

Referat otwierający konferencję, zatytułowany „Posoborowa duchowość misyjna źródłem odwagi dla nowych inicjatyw ewangelizacyjnych”, wygłosi o. dr hab. Piotr Piasecki OMI, prof. UAM, zaś ks. Jarek Czyżewski, postulator rozpoczynającego się 18 października procesu beatyfikacyjnego Wandy Błeńskiej wygłosi referat prezentujący postać polskiej misjonarki.

W czasie wydarzenia otwarta zostanie wystawa poświęcona dr Wandzie Błeńskiej i o. Marianowi Żelazkowi SVD. Eksponaty dotyczące życia werbisowskiego misjonarza w Indiach pochodzą ze zbiorów Muzeum Misyjno-Etnograficznego z Pieniężna oraz prywatnych zbiorów werbistów Wystawę będzie można oglądać w Auli Wydziału Teologii UAM w Poznaniu do 23 października.

Konferencja „Misyjne drogi świętości” transmitowana będzie na żywo na portalu misyjne.pl.

Organizatorami spotkania są: Stowarzyszenie Misjologów Katolickich, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademickie Koło Misjologiczne im. dr Wandy Błeńskiej, kwartalnik „Misyjne drogi” oraz Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów w Pieniężnie.

Stowarzyszenie Misjologów Polskich jest jest stowarzyszeniem wiernych, zatwierdzonym przez Konferencję Episkopatu Polski. Celem jego działalności jest refleksja naukowa nad działalnością misyjną Kościoła, promocja misjologii w środowiskach kościelnych i naukowych, wspieranie prac doktrynalnych Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Konferencji Episkopatu Polski, organizowanie seminariów naukowych i sympozjów, troska o dydaktykę misjologii. Prezesem Stowarzyszenia jest o. dr hab. Tomasz Szyszka SVD, prof. UKSW, a serkretarzem o. dr Adam Michałek SVD (UWM Olsztyn/Pieniężno). W gronie członków stałych lub honorowych znajduje się 5 innych werbistów. (ADM)

Polecamy

  • 1