W dniach 8-9 października w Domu Misyjnym św. Arnolda Janssena w Laskowicach Pomorskich odbył się zjazd referentów misyjnych polskiej prowincji werbistów. Bezpośrednią okazją spotkania był zbliżający się Tydzień Misyjny.

Uczestnicy przedstawili swoje plany na ten czas. Z powodu pandemii zostały one mocno ograniczone. Z konieczności spora część działań będzie przeniesiona do Internetu. W niektórych miejscach uda się jednak wygłosić okolicznościowe kazania, przeprowadzić spotkania, czy zaprezentować wystawy. O wszystkim będziemy informować na naszej stronie internetowej (zob. TUTAJ).

Referenci otrzymali gotowe materiały animacyjne i bliżej zapoznali się z aktualnymi akcjami na rzecz misji, prowadzonymi przez polską prowincję. Dyskutowano także nad sposobami polepszenia dystrybucji naszego miesięcznika „Misjonarz”.

Zjazdy referentów misyjnych organizowane cyklicznie są w różnych domach werbistów, aby uczestnicy mogli zainspirować się podpatrzonymi rozwiązaniami. Cechą charakterystyczną Domu w Laskowicach jest muzeum misyjne i działająca przy nim kawiarenka w stylu chińskim, która otwarta jest dla wszystkich.

Referenci misyjni powoływani są dekretem prowincjała i do ich zadań należy m.in. pogłębianie świadomości misyjnej wiernych, organizowanie spotkań z dobrodziejami, utrzymywanie kontaktu z rodzinami misjonarzy, poprowadzenie animacji misyjnej i powołaniowej w szkołach, zdobywanie środków na działalność misyjną werbistów na świecie. Referenci funkcjonują przy wszystkich większych domach werbistów w Polsce.

Zjazd referentów misyjnych w Laskowicach (fot. Andrzej Danilewicz SVD)

Polecamy

  • 1