16 października w werbistowskiej Parafii św. Jadwigi Śląskiej na warszawskim Żeraniu rozpoczną się obchody 100-lecia parafii. O godz. 18.00 bp Romuald Kamiński, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, odprawi Mszę Świętą inaugurującą obchody.

Początki obecnej parafii sięgają lat 1921-22, kiedy na na Pelcowiźnie w Warszawie został zbudowany drewniany kościółek-barak pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej. Parafia została erygowana 22 października 1921 r. przez kard. Aleksandra Kakowskiego. 19 września 1971 roku, w 50. rocznicę powstania parafii, kard Stefan Wyszyński poświęcił nowy kościół, który służy wiernym do dziś.

Kościół w parafii św. Jadwigi odgrywał istotną rolę w czasie tworzenia się „Solidarności”. 27 kwietnia 1973 roku parafię odwiedził przebywający w Polsce Ksiądz Kardynał A. Tabera – Prefekt Kongregacji Kultu Bożego w Rzymie. Wizytę złożył wraz z sekretarzem Episkopatu Polski Ks. Biskupem Bronisławem Dąbrowskim. 23 marca 1976 roku poświęcono nową Drogę Krzyżową wykonaną przez rzeźbiarkę z Warszawy. Poświęcenia dokonał Jego Eminencja Ks. Kardynał Prymas Stefan Wyszyński.

21 września 1981 roku został w tym kościele poświęcony sztandar “Solidarności” FSO Warszawa. Poświęcenia dokonał ks. Jerzy Popiełuszko. W kościele Św. Jadwigi, w czasie stanu wojennego – w grudniu 1981 roku, powstał jeden z punktów utworzonego na Pradze Północ Prymasowskiego Komitetu Pomocy Uwięzionym. W lipcu, po amnestii, zmienił on nazwę na “Prymasowski Komitet Charytatywno – Społeczny”.

Werbiści rozpoczęli pracę w Parafii św. Jadwigi Śląskiej w 2017 roku, gdy proboszczem został, nieżyjący już. o. Krzysztof Łukoszczyk SVD. Obecnie we wspólnocie duszpasterzują o. Kazimierz Szałaj SVD (proboszcz) i o. Eric Hounake SVD z Togo (wikariusz).

Do parafii należy oficjalnie około 4 tys. wiernych. Zatem nie jest ona duża, ale duszpasterstwo jest bardzo żywe. Oprócz tradycyjnego duszpasterstwa dla Polaków pracujemy też dla różnych grup obcokrajowców - mówi o. Kazimierz. - Co tydzień odprawiamy Msze Święte dla Wietnamczyków oraz Msze Święte po hiszpańsku. Raz w miesiącu odbywają się Msze Święte dla Chińczyków i w miarę potrzeb Msze Święte po angielsku.

Inauguracja obchodów 100-lecia parafii zbiega się z dorocznym odpustem ku czci św. Jadwigi. Mimo, że nasza uroczystość odbywa się w cieniu pandemii koronawirusa, nic nas nie odłączy od Bożej łaski - mówi proboszcz. - Żarliwie będziemy prosić świętą Jadwigę Śląską – patronkę chorych – o wsparcie i wstawiennictwo u naszego Pana, na czas naszego jubileuszu w trudnym czasie pandemii.

Więcej informacji o parafii można znaleźć na stronie www.parafiajadwigi.waw.pl.

jadwiga 100lat plakat min

Polecamy

  • 1