O. dr hab. Antoni Jucewicz SVD, wieloletni pracownik Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, poza pracą dydaktyczno-naukową, od wielu lat prowadzi spotkania i warsztaty dla trzeźwiejących alkoholików. Jego zaangażowanie na rzecz indywidualnych osób i rodzin dysfunkcyjnych wynika nie tylko z zainteresowań badawczych dotyczących wpływu sfery duchowej na uwalnianie się z uzależnień, ale również z osobistego pragnienia wyjścia naprzeciw potrzebom alkoholików w trakcie walki z nałogiem.

Spotkania i warsztaty prowadzone przez o. Jucewicza cieszą się dużą popularnością. Zanim nie wybuchła pandemia COVID-19 odbywały się one nieprzerwanie od 2002 roku w Misyjnym Seminarium Księży Werbistów w Pieniężnie. W latach 2002-2016 uczestniczyło w nich każdego roku średnio 150 osób. Od 2017 roku liczba ta gwałtownie wzrosła ze względu na wprowadzenie eksperymentu dającego możliwość uczestniczenia również współmałżonkom uzależnionych. W roku 2017 było to już 225 osób, w 2018 – 300 osób, w 2019 – 300 osób i początkiem 2020 roku – 140 osób.

W celu zbadania zasięgu, wpływu społecznego organizowanych spotkań i warsztatów oraz opinii samych zainteresowanych, przeprowadzono ankietę internetową wśród uczestników. Najwięcej z nich pochodzi z województwa warmińsko-mazurskiego, ale są też przedstawiciele 6 innych województw oraz jedna osoba z Anglii. Oczywiście, mowa tutaj tylko o osobach, którzy wypełnili ankietę. Obraz ten nie oddaje jednak w pełni przekroju pochodzenia uczestników spotkań. Zgodnie z informacjami organizatorów istnieje dużo większy zasięg geograficzny przyjeżdżających. Spotyka się też Polaków mieszkających nie tylko w Anglii, ale również w Niemczech.

Prawie 2/3 uczestników to mężczyźni, większość to osoby po 40 roku życia. Interesująca jest stosunkowo duża liczba kobiet (37,3%), ale trzeba wziąć pod uwagę, że ich liczba znacznie wzrosła, kiedy otwarto spotkania dla współmałżonków.

Co czwarty ankietowany uczestniczył w spotkaniach od 7-10 razy, a 16,1% z nich nawet 16-20 razy. Świadczy to o tym, że organizowane przez o. Jucewicza spotkania nie tylko cieszą się popularnością, ale przynoszą również konkretne efekty mające pozytywny wpływ na życie uzależnionych.

Możliwość przybycia z małżonkiem lub małżonką cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ aż 46,6% ankietowanych skorzystało z tej okazji, przy czym pamiętać należy, że możliwość ta istnieje od niedawna. Ma to szczególne znaczenie przy wsparciu osób trzeźwiących, gdyż najbliższa osoba może najlepiej pomóc w zmaganiach z uzależnieniem. Można spodziewać się, że w przyszłości zdecydowaną większość uczestników będą stanowić pary małżeńskie.

Spotkania wydają się szczególnie cenne, ponieważ pozwalają na wymianę doświadczeń dotyczących wspólnego problemu Respondenci ankiety podkreślali, że spotkania w Pieniężnie miały bardzo pozytywny wpływ na ich życie jako zastrzyk nowej energii, bardziej optymistyczne spojrzenie na świat i wzmocnienie łączności z Bogiem. Spotkania pomagają  także utrzymywać abstynencję i poprawiają relacje w rodzinie. Co czwarty ankietowany wyznał, że dzięki spotkaniom nawrócił się i otworzył na innych.

Istotnym efektem spotkań i warsztatów było uświadomienie, że problem alkoholowy nie dotyczy jedynie jednostki uzależnionej, ale przekłada się na trudności w życiu rodzinnym. Wbrew pozorom, dla wielu respondentów ten aspekt choroby alkoholowej nie był oczywisty.

Zgodnie z przekonaniem o. Antoniego Jucewicza SVD, pomysłodawcy, organizatora i prowadzącego spotkania trzeźwiących alkoholików, droga do uwolnienia z nałogu prowadzi przez fachową terapię, która powinna łączyć się z działaniem w sferze duchowej. Tego ostatniego elementu nie można zaniedbać. W walce z uzależnieniem nie może zabraknąć pracy nad sobą, ascezy wynikającej z abstynencji, zadośćuczynienia za krzywdy i zaniedbania względem rodziny i otoczenia.

Spotkania i warsztaty organizowane przez o. Jucewicza są uzupełnieniem tego, czego nie zapewni ani medycyna, ani psychologia. Pozostaje mieć nadzieję, że już niedługo zostaną one wznowione po przerwie spowodowanej przez pandemię. (ADM)

Polecamy

  • 1