Werbistowski Dom Misyjny św. Wojciecha w Pieniężnie obchodzi jubileusz 100-lecia istnienia. Z tej okazji 29 października 2021 roku w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie odbędzie się sympozjum naukowe z okazji 100. rocznicy obecności werbistów na Warmii.

W trzech częściach, poświęconych historii domu, misjonarzom oraz dziełom, czternastu prelegentów przypomni duchowy, intelektualny oraz duszpasterski dorobek tego niezwykle ważnego miejsca na misyjnej mapie Polski.

Wśród prelegentów, oprócz werbistów z Pieniężna, Lublina, Nysy, Warszawy, Sankt Augustin (Niemcy) i Rymu, znaleźli się także goście z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Sympozjum w Pieniężnie będzie miało formę mieszaną - część prelekcji wygłoszona zostanie tradycyjnie, część online, zaś część zostanie odtwrzona z nagrania.

Dopełnieniem uroczystości jubileuszowych będzie poświęcenie tablicy pamiątkowej i uroczysta Msza św. pod przewodnictwem bp. Jerzego Mazura SVD, która zostanie odprawiona w kościele seminaryjnym 30 października 2021 roku.

Plan sympozjum w pełnym rozmiarze (A3)
PDF - 460 kB