Wiadomości

POLSKA

Obchody w Chludowie
Uroczystości w parku klasztorym w Chludowie (fot. za www.chludowo.werbisci.pl)

Chludowo świętowało dwa jubileusze

16 czerwca werbiści i mieszcańcy Chludowa upamiętnili 2 jubileusze: 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i powstania Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Oba wydarzenia łączą się z postacią Romana Dmowskiego.

Uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym odbyły się najpierw w kościele parafialnym, a potem w pięknym parkowym otoczeniu naszego Domu Misyjnego, gdzie stoi pomnik Romana Dmowskiego.

Inicjatorką obchodów była Ewa Kuleczka-Drausowska, radna Powiatu Poznańskiego, a jednocześnie mieszkanka Chludowa. O spokojny i bezpieczny przebieg obchodów zadbał konny Powiatowy Oddział Prewencji Policji z Poznania.

Uroczystości w Chludowie rozpoczęły się Mszą Św. się w kościele parafialnym, której gościnnie przewodniczył i homilię wygłosił ks. Łukasz Glazer. Zwrócił w niej uwagę na wolność jako dar Boga. Ten dar powinien być przeżywany w wymiarze indywidualnym i społecznym.

Uroczystości w Chludowie

Po Mszy Świętej, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Chludowo i pod przewodnictwem kompanii honorowej Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Biedrusku, uczestnicy obchodów przemaszerowali przed pomnik Romana Dmowskiego w przyklasztornym parku. Tam odśpiewano Hymn Polski, po czym Maciej Penno przypomniał okoliczności powstania Legionów i „Błękitnej Armii”, a następnie delegacje władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych i sołeckich złożyły kwiaty pod pomnikiem Romana Dmowskiego. Po części oficjalnej liczni uczestnicy uroczystości słuchali koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej Chludowo.

Popiersie Romana Dmowskiego, polityka z czasów przedwojennych, który miał swój udział w tworzeniu zrębów polskiej państwowości po czasach zaborów, upamiętnia jego kilkunastoletni pobyt w Chludowie. Swoją posiadłość w 1932 r. sprzedał misjonarzom. Do dziś pamięć o nim jest żywo pielęgnowana przez mieszkańców Chludowa i samych werbistów.

W tym roku miejscowi działacze przypomnieli zasługi Roman Dmowskiego dla powołania we Francji w czerwcu 1917 r., ochotniczej formacji wojskowej, która miała stanowić zalążek narodowych sił zbrojnych niepodległej Rzeczpospolitej, Była to nazywana tak od koloru wojskowych mundurów słynna „Błękitna Armia” dowodzona przez gen. Józefa Hallera.

Za: chludowo.werbisci.pl