Wiadomości

POLSKA

Poświęcenie odremontowanej części domu w Chludowie
Fot. za www.chludowo.werbisci.pl

Poświęcenie odremontowanej części domu w Chludowie

8 kwietnia, w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, poświecono odnowioną i odremontowaną część Domu Misyjnego św. Stanisława Kostki w Chludowie. Poświęcenia dokonał O. Sylwester Grabowski SVD, Wiceprowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego.

W ceremonii poświęcenia uczestniczyli współbracia Domu Misyjnego w Chludowie oraz wykonawcy i podwykonawcy przedsięwzięcia, na czele z inspektorem budowy, panem Piotrem Napierałą.

Ceremonię poświęcenia poprzedziła Msza Święta w intencjach Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, wszystkich dobrodziejów, inwestorów oraz pracujących i koordynujących prace budowlano-remontowe. Spotkanie zakończył wspólny posiłek.

Więcej fotografii