Wiadomości

POLSKA

Rozpoczęcie roku akademickiego 2018/2019 w Pieniężnie
O. Jan Bocian SVD (fot. za www.seminarium.org.pl)

Rozpoczęcie roku akademickiego 2018/2019 w Pieniężnie

28 września 2018 roku Misyjne Seminarium Duchowne rozpoczęło kolejny rok akademicki 2018/2019. Uroczysta inauguracja połączona była z sympozjum naukowym poświęconym Słudze Bożemu o. Marianowi Żelazkowi SVD.

Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił główny gość tego dnia, abp John Barwa SVD, metropolita archidiecezji Cuttack-Bhubaneswar, która obejmuje swoją duszpasterską troską wiernych katolików ze stanu Orissa we wschodniej części Indii.

Abp Barwa pochodzi z lokalnej społeczności Adiwasów, których ewangelizował o. Marian Żelazek. To dzięki posłudze Sługi Bożego stał się katolikiem, werbistą, księdzem, a w końcu biskupem. Przez lata był Prowincjałem Prowincji Indyjskiej Wschodniej, do której należał o. Żelazek, a także pasterzem diecezji, w której pracował Polak. Podczas wizyty w Polsce arcybiskupowi towarzyszył prowincjał  Prowincji Indyjskiej Wschodniej, o. Luvis Ronald Pereira SVD.

Po Eucharystii uczestników zgromadzonych w auli seminaryjnej powitał o. Jacek Wojcieszko SVD, rektor Misyjnego Seminarium Duchownego w Pieniężnie. Oficjalnej części otwierającej nowy rok akademicki towarzyszyło odśpiewanie tradycyjnych hymnów, sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej, wystąpienie dziekana Wydziału Teologii UWM, wykład akademicki o faraonie-monoteiście Echnatonie oraz wręczenie Księgi Jubileuszowej o. prof. Jackowi Pawlikowi SVD.

Popołudniową część dnia inauguracyjnego stanowiło sympozjum naukowe poświęcone osobie o. Mariana Żelazka SVD. Zorganizowane zostało przez o. Adama Michałka SVD. Wysłuchano następujących wykładów:

- Ojciec Marian Żelazek „świętym hinduizmu”? (abp John Barwa SVD)
- Ojciec Marian Żelazek kandydatem na ołtarze (o. Andrzej Danilewicz SVD)
- Ojca Żelazka misja na peryferiach (o. Marek Kowalik SVD)
- Obraz Mariana Żelazka w polskim czasopiśmiennictwie i nowych mediach (o. Marcin Wrzos OMI)
- Polscy werbiści w Indiach (o. Janusz Brzozowski SVD)
- Badania nad hinduizmem w Polsce (prof. Eugeniusz Sakowicz, UKSW).

Podsumowujący sympozjum panel dyskusyjny, pełen istotnych pytań i pouczających refleksji, poprowadził prof. Sakowicz.

Rok akademicki 2018/2019 w Misyjnym Seminarium Duchownym Werbistów w Pieniężnie został otwarty typowo po werbistowsku: misyjnie, religioznawczo i we wspólnocie międzynarodowej. Dla alumnów, wykładowców i pozostałych pracowników seminarium niech dobry Bóg zsyła potrzebne łaski. (za: www.seminarium.org.pl)

icon waveWięcej fotografii