Wiadomości

POLSKA

Spotkanie przyjaciół misji w Olsztynie
O. Stanisław Róż SVD opowiada o pracy misyjnej

Spotkanie przyjaciół misji w Olsztynie

10 lutego w olsztyńskiej Parafii św. Franciszka z Asyżu odbyło się Spotkanie Rejonowe Przyjaciół Misji, którego organizatorem jest Referat Misyjny Księży Werbistów w Pieniężnie.

Licznie przybyli krewni misjonarzy, Przyjaciele i Dobrodzieje misji, a także zainteresowani tą problematyką. Niektórzy z nich pojawiają się na tych spotkaniach już od 30 lat.

Zgromadzeni przez kilka godzin trwali na modlitwie, dziękując za dar życia i misyjnej posługi o. Mariana Żelazka SVD, który przez ponad 56 lat pracował w Indiach. W intencji misji i nowych powołań misyjnych odmówiono różaniec i Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Centralnym punktem spotkania była Msza św., której przewodniczył o. Stanisław Róż SVD, misjonarz w Kenii. W homilii dziękował zebranym za zaufanie, jakie okazują misjonarzom, składając ofiary pieniężne i dary rzeczowe. Wyraził wdzięczność za wsparcie modlitewne, które jest wielką pomocą w posłudze każdego misjonarza i prosił, aby w tym nie ustawać.

Podczas spotkania misyjnego o. Stanisław przez ponad godzinę dzielił się z zebranymi doświadczeniem swojej pracy na Filipinach i w Kenii. Doskonałym uzupełnieniem jego misyjnych opowieści były przeźrocza.

Zebrani mieli także okazję zapoznać się z najnowszym filmem pt. "Siewca Nadziei" poświęconym o. Marianowi Żelazkowi SVD, którego 100. rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku.

Jak zwykle zebrani mieli okazję zaopatrzyć się w różnego rodzaju materiały misyjne. Był także czas, aby porozmawiać przy kawie, herbacie, kanapkach i cieście.

Spotkanie rejonowe w Olsztynie przeprowadzili o. Wiesław Dudar SVD i s. Danuta Piasecka SSpS z Pieniężna. Organizatorzy i uczestnicy spotkania serdecznie dziękują miejscowym duszpasterzom za życzliwość i udzieloną gościnność.