Wiadomości

POLSKA

Spotkanie Przyjaciół Misji w Koluszkach
O. Jacek Gniadek SVD podczas spotkania z Przyjaciółmi Misji (fot. Wiesław Dudar SVD}

Spotkanie Przyjaciół Misji w Koluszkach

W niedzielę 14 października 2018 roku, w parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach, odbyło się doroczne Spotkanie Przyjaciół Misji z rejonu Łodzi.

Podczas wszystkich niedzielnych Mszy św. okolicznościowe kazania misyjne wygłosił o. Jacek Gniadek SVD, były misjonarz w Zambii, a obecnie dyrektor Werbistowskiego Centrum Migranta Fu Shenfu w Warszawie.

O. Jacek spotkał się również z przedstawicielami kół misyjnych i uczestnikami Spotkania Przyjaciół Misji. W sali katechetycznej przybliżyłpracę misyjną werbistów na Czarnym Lądzie i w Polsce, szczególnie z emigrantami z Wietnamu, Chin i Ukrainy.

Przyjaciele misji mogli spotkać się także z Siostrami Służebnicami Ducha Świętego, które aktualnie pracują w Pieniężnie – s. Danutą Piasecką SSpS i s. Kamilą Kubiak SSpS. O. Wiesław Dudar SVD, dyrektor Referatu Misyjnego z Pieniężna i organizator spotkania, podziękował przybyłym za obecność, modlitwę i złożone dary na misje oraz omówił aktualne i planowane projekty misyjne realizowane przez Referat Misyjny.

Uczestnicy spotkania modlili się o dar nowych powołań misyjnych do zgromadzeń założonych przez św. Arnolda Janssena SVD, dziękowali za dar życia i misyjnej posługi Sługi Bożego o. Mariana Żelazka SVD oraz prosili Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla Ojczyzny w 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

Serdecznie dziękujemy ks. Kanonikowi Krzysztofowi Nowakowi, proboszczowi parafii oraz pozostałym duszpasterzom za otwartość, gościnę i życzliwe przyjęcie. Oby modlitwa płynąca z Koluszek była umocnieniem dla misjonarzy w ich codziennym posługiwaniu i rozpaliła misyjny zapał wśród wiernych.

Fotografie: Wiesław Dudar SVD


MODLITWA DO NMP KRÓLOWEJ NIEBA I ZIEMI
za Misjonarzy

Witaj nam Królowo, Pani tak Prześwięta!
Witaj, Matko Boga! Witaj Wniebowzięta!
Króluj nam Maryjo, Króluj Matko Nasza!
Dziś Cię Kościół nisjonarski - serdecznie zaprasza!

Królowo, Misjonarzy, Matko nasza,
pamiętaj o narodach Europy, Oceanii, Azji, Ameryki, Afryki
aby Ci wszyscy Misjonarze, których już porwał sobą Chrystus,
głosili Dobrą Nowinę całym swym życiem.

Matko, która byłaś przy Apostołach, gdy zakładano Kościół,
wspomagaj współczesnych apostołów,
aby odważnie głosili Słowo Boże

Ty, która otwarta na Ducha Świętego,
byłaś gotowa powitać Chrystusa w sobie i wydać Go na świat
- wyproś dla wielu młodych ludzi podobną otwartość i dostępność.

Pani, Największa Misjonarko wszystkich kontynentów Świata,
Królowo Pokoju
- wyproś dar pokoju dla narodów rozdartych przez urazy, nienawiść i rasizm.

Niech Przykazanie Miłości Twojego Syna
zwycięży i pojedna wszystkie serca,
aby razem mogły Śpiewać
chwałę Ojca, Syna i Ducha Świętego

Królowo Misjonarskich Dróg,
weź całą tą Rodzinę pod Twoją obronę.
Weź tą ludzką czasami niemoc i serca zmęczone.
Uzdrów, pociesz, prowadź - tam do Syna Swego.
Wstawiaj się za nimi - Matko ludu Twego.

Przejdź przez wszystkie kontynenty, rozlej łask obficie.
Niech Cię każdy kocha ponad życie.
A gdy w pewnej chwili zamkną się powieki
Niech Cię sen nasz chwali - zawsze na wiek wieki.

Dziękujemy Ci, Maryjo Kochana
za to, że prowadzisz lud przez Misjonarzy - do Chrystusa Pana.
Za to, że zawsze każdy z Misjonarzy może liczyć na Ciebie
i za to. że ludu tam nie zostawiasz w każdej potrzebie.

Wdzięczny Październik, choć czasami smutny i szary,
Różańcem do serc ludzkich wielkość, radość wlewa
i za wymodlone przez ludzi od Boga dary
„Ave Maryja” Swej Pani z całym światem śpiewa.

Irena Nowak