Wiadomości

POLSKA

Wprowadzenie w posługi lektora i akolity
Lektorzy i akolici z Prowincjałem, Rektorem i Prefektem.

Wprowadzenie w posługi lektora i akolity

25 lutego w kościele Misyjnego Seminarium Duchownego w Pieniężnie odbyło się przyjęcie przez naszych kleryków posług lektoratu i akolitatu.

W imieniu Kościoła kleryków wprowadził w posługi o. Eryk Koppa SVD, prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego.

Nowymi lektorami zostali Godfred Koranteng, Isaac Anim-Addo Kwame oraz Arkadiusz Kosznik. Zadaniem i zarazem zaszczytem lektorów jest prawo do czytania Słowa Bożego podczas Mszy Świętej (za wyjątkiem tekstu Ewangelii, która zarezerwowana jest dla diakonów i prezbiterów) oraz podawanie intencji modlitwy powszechnej.

Akolitami ustanowiono Jana Biernata i Macieja Szumilaka. Akolita ma za zadanie służyć przy ołtarzu, przygotowywać naczynia liturgicznie i – co stanowi dla niego największą radość i zaszczyt – udzielać Komunii Świętej oraz, w szczególnych sytuacjach, wystawiać Najświętszy Sakrament do adoracji.

Do przyjęcia posług, podczas dwudniowego skupienia, przygotował kleryków o. Firmin Azalekor Kossi SVD, misjonarz werbista pochodzący z Togo. 

globe element95px ver1Więcej fotografii