Zarząd Prowincji

Image

O. Sylwester Grabowski SVD
PROWINCJAŁ

Image
O. Henryk Szymiczek SVD
WICEPROWINCJAŁ
Image
O. Tomasz Bujarski SVD
ADMONITOR
Image
O. Franciszek Martyna SVD
RADCA
Image
Br. Ireneusz Nyklewicz SVD
RADCA

Przełożeni Prowincjalni Polskiej Prowincji SVD

Tomasz Puchała (1922-27)
Franciszek Herud (1927-33)
Tomasz Puchała (1933-39)
Franciszek Herud (1939-47)
Jacek Kubica (1947-57)
Feliks Zapłata (1957-60)
Bruno Kozieł (1960-66)
Alfons Boniewicz (1966-69)
Leonard Szymański (1969-78)
Bernard Bona (1978-79)
Alfons Labudda (1979-86)
Konrad Keler (1986-92)
Jan Wichary (1992-98)
Eugeniusz Śliwka (1998-2001)
Ireneusz Piskorek (2001-07)
Andrzej Danilewicz (2007-13)
Eryk Koppa (2013-19)
Sylwester Grabowski (od 2019)