Bliżej misji

Image

Jesteśmy zakonnikami - kapłanami i braćmi. Jako misjonarze pracujemy szczególnie tam, gdzie Ewangelia Chrystusa dotarła niedawno. Często też jesteśmy pierwszymi, którzy ją głoszą.

Nasi misjonarze pochodzą z blisko 80 krajów, dlatego najczęściej żyjemy i pracujemy we wspólnotach międzynarodowych. Taka różnorodność kulturowa ubogaca nas, ale bywa też wyzwaniem.

Jesteśmy otwarci na znaki czasu i zmieniającą się rzeczywistość, dlatego w naszej pracy nie wahamy się kroczyć nowymi drogami, by jeszcze skuteczniej wypełniać misyjny nakaz Chrystusa.

Pracujemy w 79 krajach na 6 kontynentach.

Nasi misjonarze pochodzą z blisko 80 krajów, dlatego najczęściej żyjemy i pracujemy we wspólnotach międzynarodowych. Taka różnorodność kulturowa ubogaca nas, ale bywa też wyzwaniem.

Pracujemy w 79 krajach na 6 kontynentach.

Image
Pomoc Ukrainie BANNER
Święci i błogosławieni werbiści

Święci i błogosławieni werbiści

Święci Arnold Janseen i Józef Freinademetz, a także nasi błogosławieni męczennicy są dla nas znakiem miłości Boga oraz oddania swego życia Chrystusowi i idei misyjnej.

Akcje misyjne

Akcje misyjne

Od lat organizujemy szereg akcji misyjnych, cyklicznych lub specjalnych, których celem jest szeroko rozumiana pomoc Kościołowi misyjnemu.

Czytelnia

Czytelnia

Działalność misyjna Kościoła odbywa się zawsze w określonym kontekście kulturowym i społecznym. Przeczytaj analizy, rozprawy, eseje, listy itp.

Video/Audio

Video/Audio

Poznaj działalność werbistów w krajach misyjnych na wszystkich kontynentach, obejrzyj zapis wydarzeń, posłuchaj rozmów itp.

Galeria fotografii

Galeria fotografii

Obejrzyj fotografie z najważnieszych wydarzeń Polskiej Prowincji SVD oraz z pracy naszych misjonarzy w krajach ich pracy misyjnej.

Powołanie

Powołanie

Jesteśmy powołani szczególnie tam, gdzie nie ma innych, którzy głosiliby Ewangelię. Pracujemy w ponad 70 krajach i terytoriach zamorskich na 6 kontynentach. Może to i Twoja droga?

Opowieść Siostry Siglinde

Książka “Opowieść Siostry Siglinde”, wydana przez Referat Misyjny Księży Werbistów w Pieniężnie, zawiera unikatowe informacje na temat drugiej wojny światowej na Pacyfiku, zaczerpnięte z archiwów misyjnych w Papui Nowej Gwinei. Jest to opowieść o tym, co uniwersalne w każdym człowieku, o odruchach serca w środku dziejowej nawałnicy.

Image
Image
Marian Zelazek BANNER
Biuro Mszy Wieczystych BANNER

Akcja św. Krzysztofa 2022

Rozpoczęła się XXVIII Werbistowska Akcja Pomocy Kierowców na Rzecz Misyjnych Środków Transportu, zwana popularnie Akcją św. Krzysztofa 2022. W tym roku o wsparcie proszą misjonarze i misjonarki pracujący między innymi w Indiach, Togo, Papui Nowej Gwinei.

Pomoc ofiarom tajfunu Rai

Tajfun Rai (Odette) był potężnym i katastrofalnym cyklonem tropikalnym, który uderzył w południowo-wchodnie Filipiny wieczorem 16 grudnia 2021 roku. Środki zebrane w ramach akcji zostaną użyte na pomoc w dostarczaniu wody i żywności na najbardziej zniszczone tereny 

Image

Newsletter

Co miesiąc będziemy przysyłać na Twój adres email wybór najważniejszych wiadomości związanych z pracą werbistów w Polsce i na misjach.

Misyjne Seminarium Duchowne
Apollos
Muzeum Misyjno-Etnograficzne
Miesięcznik MISJONARZ
Centrum Migranta
VERBINUM
Drukarnia
Nurt SVD
Referat Misyjny LOGO
© 2022 Misjonarze Werbiści