Bliżej misji

Image

Jesteśmy zakonnikami - kapłanami i braćmi. Jako misjonarze pracujemy szczególnie tam, gdzie Ewangelia Chrystusa dotarła niedawno. Często też jesteśmy pierwszymi, którzy ją głoszą.

Nasi misjonarze pochodzą z blisko 80 krajów, dlatego najczęściej żyjemy i pracujemy we wspólnotach międzynarodowych. Taka różnorodność kulturowa ubogaca nas, ale bywa też wyzwaniem.

Jesteśmy otwarci na znaki czasu i zmieniającą się rzeczywistość, dlatego w naszej pracy nie wahamy się kroczyć nowymi drogami, by jeszcze skuteczniej wypełniać misyjny nakaz Chrystusa.

Pracujemy w 79 krajach na 6 kontynentach.

Nasi misjonarze pochodzą z blisko 80 krajów, dlatego najczęściej żyjemy i pracujemy we wspólnotach międzynarodowych. Taka różnorodność kulturowa ubogaca nas, ale bywa też wyzwaniem.

Pracujemy w 79 krajach na 6 kontynentach.

Image
Woda dla Afryki BANNER
Święci i błogosławieni werbiści

Święci i błogosławieni werbiści

Święci Arnold Janseen i Józef Freinademetz, a także nasi błogosławieni męczennicy są dla nas znakiem miłości Boga oraz oddania swego życia Chrystusowi i idei misyjnej.

Akcje misyjne

Akcje misyjne

Od lat organizujemy szereg akcji misyjnych, cyklicznych lub specjalnych, których celem jest szeroko rozumiana pomoc Kościołowi misyjnemu.

Czytelnia

Czytelnia

Działalność misyjna Kościoła odbywa się zawsze w określonym kontekście kulturowym i społecznym. Przeczytaj analizy, rozprawy, eseje, listy itp.

Video/Audio

Video/Audio

Poznaj działalność werbistów w krajach misyjnych na wszystkich kontynentach, obejrzyj zapis wydarzeń, posłuchaj rozmów itp.

Galeria fotografii

Galeria fotografii

Obejrzyj fotografie z najważnieszych wydarzeń Polskiej Prowincji SVD oraz z pracy naszych misjonarzy w krajach ich pracy misyjnej.

Powołanie

Powołanie

Jesteśmy powołani szczególnie tam, gdzie nie ma innych, którzy głosiliby Ewangelię. Pracujemy w ponad 70 krajach i terytoriach zamorskich na 6 kontynentach. Może to i Twoja droga?

Męczennicy

Książka w serii "Werbistowscy świadkowie wiary" prezentuje sylwetki zakonników należących do Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego – historie ich męstwa, determinacji i niezłomnej wiary. Obecnie, kiedy świat wydaje się coraz bardziej podzielony, te historie przypominają nam o sile wspólnoty, o sile wiary i o sile miłości. Tym bardziej więc powinny być opowiedziane i zapamiętane.

Image
Image
Marian Zelazek BANNER
Biuro Mszy Wieczystych BANNER

Uczniowie - uczniom

V edycja zbiórki przyborów szkolnych dla Afryki. W tym roku wspieramy szkoły i placówki misyjne w Togo i Beninie. Uczymy się w ten sposób ofiarności i otwartości na drugiego człowieka, poznajemy potrzeby innych i wychodzimy im naprzeciw. To niezwykle ważne, aby nasi uczniowie kierowali się takimi postawami w życiu codziennym.

Woda dla Afryki

Są rejony w Afryce, gdzie ludzie ciągle nie mają dostępu do czystej wody i gdzie jej wciąż brakuje. Możemy to zmienić. Cierpiącym z powodu braku wody wspólnie możemy wiele podarować i zmienić ich życie na lepsze.

Image

Newsletter

Co miesiąc będziemy przysyłać na Twój adres email wybór najważniejszych wiadomości związanych z pracą werbistów w Polsce i na misjach.

Misyjne Seminarium Duchowne
Apollos
Muzeum Misyjno-Etnograficzne
Miesięcznik MISJONARZ
Centrum Migranta
VERBINUM
Drukarnia
Nurt SVD
Referat Misyjny LOGO
© 2023 Misjonarze Werbiści (SVD)