Bliżej misji

Image

Jesteśmy zakonnikami - kapłanami i braćmi. Jako misjonarze pracujemy szczególnie tam, gdzie Ewangelia Chrystusa dotarła niedawno. Często też jesteśmy pierwszymi, którzy ją głoszą.

Nasi misjonarze pochodzą z blisko 80 krajów, dlatego najczęściej żyjemy i pracujemy we wspólnotach międzynarodowych. Taka różnorodność kulturowa ubogaca nas, ale bywa też wyzwaniem.

Jesteśmy otwarci na znaki czasu i zmieniającą się rzeczywistość, dlatego w naszej pracy nie wahamy się kroczyć nowymi drogami, by jeszcze skuteczniej wypełniać misyjny nakaz Chrystusa.

Pracujemy w 79 krajach na 6 kontynentach.

Nasi misjonarze pochodzą z blisko 80 krajów, dlatego najczęściej żyjemy i pracujemy we wspólnotach międzynarodowych. Taka różnorodność kulturowa ubogaca nas, ale bywa też wyzwaniem.

Pracujemy w 79 krajach na 6 kontynentach.

Image
Image
Woda dla Afryki BANNER
Święci i błogosławieni werbiści

Święci i błogosławieni werbiści

Święci Arnold Janseen i Józef Freinademetz, a także nasi błogosławieni męczennicy są dla nas znakiem miłości Boga oraz oddania swego życia Chrystusowi i idei misyjnej.

Akcje misyjne

Akcje misyjne

Od lat organizujemy szereg akcji misyjnych, cyklicznych lub specjalnych, których celem jest szeroko rozumiana pomoc Kościołowi misyjnemu.

Czytelnia

Czytelnia

Działalność misyjna Kościoła odbywa się zawsze w określonym kontekście kulturowym i społecznym. Przeczytaj analizy, rozprawy, eseje, listy itp.

Video/Audio

Video/Audio

Poznaj działalność werbistów w krajach misyjnych na wszystkich kontynentach, obejrzyj zapis wydarzeń, posłuchaj rozmów itp.

Galeria fotografii

Galeria fotografii

Obejrzyj fotografie z najważnieszych wydarzeń Polskiej Prowincji SVD oraz z pracy naszych misjonarzy w krajach ich pracy misyjnej.

Powołanie

Powołanie

Jesteśmy powołani szczególnie tam, gdzie nie ma innych, którzy głosiliby Ewangelię. Pracujemy w ponad 70 krajach i terytoriach zamorskich na 6 kontynentach. Może to i Twoja droga?

Święci i błogosławieni werbiści

Święci i błogosławieni werbiści

Święci Arnold Janseen i Józef Freinademetz, a także nasi błogosławieni męczennicy są dla nas znakiem miłości Boga oraz oddania swego życia Chrystusowi i idei misyjnej.

Powołanie

Powołanie

Jesteśmy powołani szczególnie tam, gdzie nie ma innych, którzy głosiliby Ewangelię. Pracujemy w ponad 70 krajach i terytoriach zamorskich na 6 kontynentach. Może to i Twoja droga?

Akcje misyjne

Akcje misyjne

Od lat organizujemy szereg akcji misyjnych, cyklicznych lub specjalnych, których celem jest szeroko rozumiana pomoc Kościołowi misyjnemu.

Czytelnia

Czytelnia

Działalność misyjna Kościoła odbywa się zawsze w określonym kontekście kulturowym i społecznym. Przeczytaj analizy, rozprawy, eseje, listy itp.

Video/Audio

Video/Audio

Poznaj działalność werbistów w krajach misyjnych na wszystkich kontynentach, obejrzyj zapis wydarzeń, posłuchaj rozmów itp.

Galeria fotografii

Galeria fotografii

Obejrzyj fotografie z najważnieszych wydarzeń Polskiej Prowincji SVD oraz z pracy naszych misjonarzy w krajach ich pracy misyjnej.

fas fa-book

Męczennicy

Książka w serii "Werbistowscy świadkowie wiary" prezentuje sylwetki zakonników należących do Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego – historie ich męstwa, determinacji i niezłomnej wiary. Obecnie, kiedy świat wydaje się coraz bardziej podzielony, te historie przypominają nam o sile wspólnoty, o sile wiary i o sile miłości. Tym bardziej więc powinny być opowiedziane i zapamiętane.

Image
Image
Marian Zelazek BANNER
Biuro Mszy Wieczystych BANNER

Akcja św. Krzysztofa 2024

Zapraszamy do włączenia się w jubileuszową XXX werbistowską Akcję Pomocy Kierowców na rzecz Misyjnych Środków Transportu, zwaną popularnie Akcję św. Krzysztofa. W tym roku chcemy wspomóc misjonarzy, misjonarki i ich wspólnoty m. in. na Karaibach, w Indiach, Kostaryce, Paragwaju, Ghanie, Bangladeszu, Kenii. 

Różaniec z Bidibidi

W Bidibidi, obozie dla uchodźców z Sudanu Południowego w Ugandzie, mieszka ponad 300 tys. ludzi. Ponad 70% nich to dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia. Zdecydowana większość ma utrudniony dostęp do edukacji. Teraz wspólnie możemy im pomóc. Wystarczy zakupić różaniec-cegiełkę wykonany w Bidibidi!

Misjonarze piszą

Image

Newsletter

Co miesiąc będziemy przysyłać na Twój adres email wybór najważniejszych wiadomości związanych z pracą werbistów w Polsce i na misjach.

Misyjne Seminarium Duchowne
Apollos
Muzeum Misyjno-Etnograficzne
Miesięcznik MISJONARZ
Centrum Migranta
VERBINUM
Drukarnia
Nurt SVD
Referat Misyjny LOGO
© 2024 Misjonarze Werbiści (SVD)