Bliżej misji

Image

Jesteśmy zakonnikami - kapłanami i braćmi. Jako misjonarze pracujemy szczególnie tam, gdzie Ewangelia Chrystusa dotarła niedawno. Często też jesteśmy pierwszymi, którzy ją głoszą.

Nasi misjonarze pochodzą z blisko 80 krajów, dlatego najczęściej żyjemy i pracujemy we wspólnotach międzynarodowych. Taka różnorodność kulturowa ubogaca nas, ale bywa też wyzwaniem.

Jesteśmy otwarci na znaki czasu i zmieniającą się rzeczywistość, dlatego w naszej pracy nie wahamy się kroczyć nowymi drogami, by jeszcze skuteczniej wypełniać misyjny nakaz Chrystusa.

Pracujemy w 79 krajach na 6 kontynentach.

Nasi misjonarze pochodzą z blisko 80 krajów, dlatego najczęściej żyjemy i pracujemy we wspólnotach międzynarodowych. Taka różnorodność kulturowa ubogaca nas, ale bywa też wyzwaniem.

Pracujemy w 79 krajach na 6 kontynentach.

Image
Pomoc Ukrainie BANNER
Święci i błogosławieni werbiści

Święci i błogosławieni werbiści

Święci Arnold Janseen i Józef Freinademetz, a także nasi błogosławieni męczennicy są dla nas znakiem miłości Boga oraz oddania swego życia Chrystusowi i idei misyjnej.

Akcje misyjne

Akcje misyjne

Od lat organizujemy szereg akcji misyjnych, cyklicznych lub specjalnych, których celem jest szeroko rozumiana pomoc Kościołowi misyjnemu.

Czytelnia

Czytelnia

Działalność misyjna Kościoła odbywa się zawsze w określonym kontekście kulturowym i społecznym. Przeczytaj analizy, rozprawy, eseje, listy itp.

Video/Audio

Video/Audio

Poznaj działalność werbistów w krajach misyjnych na wszystkich kontynentach, obejrzyj zapis wydarzeń, posłuchaj rozmów itp.

Galeria fotografii

Galeria fotografii

Obejrzyj fotografie z najważnieszych wydarzeń Polskiej Prowincji SVD oraz z pracy naszych misjonarzy w krajach ich pracy misyjnej.

Powołanie

Powołanie

Jesteśmy powołani szczególnie tam, gdzie nie ma innych, którzy głosiliby Ewangelię. Pracujemy w ponad 70 krajach i terytoriach zamorskich na 6 kontynentach. Może to i Twoja droga?

Człowiek z gór

Powieść amerykańskiego werbisty Edwarda J. Edwardsa o św. Józefie Freinademetzu. Jest wyjątkowym połączeniem barwnej opowieści z solidnym warsztatem naukowym. To intrygująca mieszanka powieści awanturniczej, dramatu i duchowego, wewnętrznego monologu sprawia, że czytający zaczyna jakby współmyśleć i współodczuwać z ojcem Józefem.

Image
Image
Marian Zelazek BANNER
Biuro Mszy Wieczystych BANNER

Woda dla Afryki

Są rejony w Afryce, gdzie ludzie ciągle nie mają dostępu do czystej wody i gdzie jej wciąż brakuje. Możemy to zmienić. Cierpiącym z powodu braku wody wspólnie możemy wiele podarować i zmienić ich życie na lepsze.

Akcja św. Krzysztofa 2023

Trwa XXIX Werbistowska Akcja Pomocy Kierowców na Rzecz Misyjnych Środków Transportu, zwana popularnie Akcją św. Krzysztofa. W tym roku o wsparcie proszą misjonarze i misjonarki pracujący w Bangladeszu, Boliwii, Ghanie, Indiach, Kenii, na Madagaskarze i na Karaibach.

Image

Newsletter

Co miesiąc będziemy przysyłać na Twój adres email wybór najważniejszych wiadomości związanych z pracą werbistów w Polsce i na misjach.

Misyjne Seminarium Duchowne
Apollos
Muzeum Misyjno-Etnograficzne
Miesięcznik MISJONARZ
Centrum Migranta
VERBINUM
Drukarnia
Nurt SVD
Referat Misyjny LOGO
© 2023 Misjonarze Werbiści (SVD)