Sylwetki zmarłych współbraci

związanych z Polską Prowincją SVD

Śp. o. Kazimierz Niezgoda SVD

Kazimierz Niezgoda urodził się 23 sierpnia 1933 r. w miejscowości Studzionka, w diecezji katowickiej. Do szkoły powszechnej uczęszczał w pobliskiej Szerokiej, gdzie był również ministrantem w tamtejszym kościele. W sierpniu 1948 r. wstąpił do prowadzonego przez Misjonarzy Werbistów niższego seminarium w Domu św. Krzyża w Nysie, po którego ukończeniu w 1952 r. wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Słowa Bożego w Domu św. Wojciecha w Pieniężnie.  W 1967 r. wyjechał do pracy misyjnej w Papui-Nowej Gwinei, gdzie pracował aż do swojej śmierci.

Śp. o. Teodor Piechota SVD

O. Teodor Piechota zmarł w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 7 kwietnia 2024 r., w szpitalu w Grodzisku Mazowieckim. Przez ponad 40 lat pracował w Togo, m. in. w Bassar, Kabou, Tindjasse i Hanyigba. W listopadzie 2023 przyjechał na leczenie do Polski.

Urodził się 12 września 1952 r. w miejscowości Lędziny, w diecezji opolskiej. Jako młodzieniec był ministrantem oraz zakrystianem w kościele w rodzinnej miejscowości i to zapewne zadecydowało o wyborze przez niego życiowej drogi.

Śp. o. Jan Wróblewski SVD

22 lutego 2024 r., po nagłej i ciężkiej chorobie, zmarł o. Jan Wróblewski SVD, były wykładowca w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie, rektor werbistowskich wspólnot w Pieniężnie, Warszawie i Chludowie, były wiceprowincjał i dyrektor Webistowskiego Centrum Migranta w Warszawie, znany i ceniony rekolekcjonista i spowiednik. Miał 67 lat.

Urodził się 15 czerwca 1956 roku w Maciejkowicach, dzielnicy Chorzowa. Do werbistów wstąpił w 1975 roku. Po formacji seminaryjnej święcenia kapłańskie przyjął 18 kwietnia 1982 roku. Otrzymał przeznaczenie do pracy w Polsce.

Śp. o Joachim Zok SVD

Nad ranem, 2 lutego 2024 r., po długiej chorobie zmarł w rodzinnym domu w Oleśnie o. Joachim Zok SVD, wieloletni misjonarz w Ghanie i Papui Nowej Gwinei. Miał 67 lat.

Urodził się 23 maja 1956 r. w Oleśnie Śląskim. Po ukończeniu w 1963 r. szkoły podstawowej rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnie. Religijna atmosfera domu rodzinnego oraz kontakty z werbistą, o. Stefanem Łysikiem SVD, spowodowały, że postanowił wstąpić do Zgromadzenia Słowa Bożego. We wrześniu 1975 r. rozpoczął nowicjat zakonny w Domu św. Wojciecha w Pieniężnie

Śp. o. Jerzy Jagodziński SVD

25 stycznia 2024 roku w szpitalu w Gwardiejsku zmarł o. Jerzy Jagodziński SVD. Miał 68 lat. Przez kilkanaście lat pracował na Filipinach, a od 1995 roku w Rosji. W  2008 r. przełożeni skierowali go do pracy w Obwodzie Kaliningradzkim, gdzie objął Parafię św. Józefa w Gwardiejsku oraz Parafię Matki Bożej Bolesnej w Znamieńsku.

Urodził się 20 kwietnia 1955 r. w Sieradzu. Ojciec był nauczycielem, a matka pracowała w administracji szkolnej jako księgowa. Miał trojkę rodzeństwa: siostrę i dwóch braci. Jak wspominał, wychował się „w cieniu” klasztoru sióstr Szarych Urszulanek, gdzie był ministrantem.

Śp. br. Marian Paroń SVD

Józef Paroń urodził się 1 grudnia 1938 r. w miejscowości Klonowa, w rodzinie Antoniego i Genowefy z domu Derdak. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości w 1952 r., podjął naukę w zasadniczej szkole zawodowej o profilu elektrycznym. Zdobył prawo jazdy zawodowe na wszystkie pojazdy samochodowe, uprawnienia do prowadzenia warsztatu mechanicznego oraz naprawy sprzętu radiowo-telewizyjnego. 

W 1959 r. rozpoczął postulat zakonny w Domu św. Stanisława Kostki w Chludowie. 30 kwietnia 1967 r. złożył wieczystą profesję zakonną w kościele w rodzinnej parafii Klonowa. Przyjął zakonne imię Marian.

Śp. o. Antoni Koszorz SVD

4 grudnia 2023 roku w Domu Misyjnym w Górnej Grupie zmarł o. Antoni Koszorz SVD, wieloletni dyrektor Wydawnictwa VERBINUM, pierwszy dyrektor Werbistowskiego Centrum Migranta Fu Shenfu, inicjator, współzałożyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Sinicum im. Michała Boyma SJ, człowiek bezbrzeżnie zaangażowany w szeroko pojętą animację misyjną polskiego społeczeństwa. Miał 90 lat.

Pogrzeb o. Antoniego odbył się 9 grudnia 2023 roku w Nysie, gdzie spoczął na cmenatrzy zakonnym.

Śp. o. Alojzy Fludra SVD

O. Alojzy Fludra urodził się 25 maja 1936 r. w wielodzietnej rodzinie Adama i Leokadii z domu Jachnik. Rodzina mieszkała w miejscowości Śródka, gdzie prowadziła gospodarstwo rolne. W czasie II wojny światowej Fludrowie zostali wysiedleni do Austrii, gdzie przebywali do września 1945 r. Po powrocie w rodzinne strony podjęli trud odbudowy domu i gospodarstwa.

W 1946 r. Alojzy rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Ziminie, a od 1951 r. uczęszczał do liceum ogólnokształcącego w Kórniku. 7 października 1959 r. wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego w Domu św. Wojciecha w Pieniężnie.

Śp. o. Antoni Bulla SVD

O. Antoni Bulla urodził się 28 lipca 1934 r. w Zabrzu-Biskupicach. We wrześniu 1952 r. rozpoczął nowicjat w Domu św. Wojciecha w Pieniężnie, po czym podjął studia filozoficzno-teologiczne w tamtejszym Misyjnym Seminarium Duchownym. 29 stycznia 1961 r. w kościele seminaryjnym w Pieniężnie przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Józefa Drzazgi.

Przez blisko 30 lat pracował duszpastersko w Papui Nowej Gwinei. Od 1996 r. zpracował w Australii, gdzie był oficjałem Sądu Biskupiego w Kurii Biskupiej w Sydney oraz w miarę sił udzielał się pastoralnie.