Sylwetki zmarłych współbraci

związanych z Polską Prowincją SVD

Śp. o. Bronisław Poćwiardowski SVD

O. Bronisław Poćwiardowski, syn Franciszki i Waleriana urodził się 23 stycznia 1925 roku w Jeżewie, gdzie w parafialnym kościele pw. Trójcy Świętej dnia 26 stycznia 1925 roku został ochrzczony. W Jeżewie ukończył szkołę podstawową. Następnie rozpoczął naukę w Liceum Pedagogicznym w Chełmnie. Do Zgromadzenia Słowa Bożego wstąpił w 1947 roku w Górnej Grupie, gdzie ukończył gimnazjum. W dniu 8 września 1950 roku złożył pierwsze śluby zakonne, a pięć lat później złożył profesję wieczystą. W dniu 19 sierpnia 1956 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Mariana Jankowskiego.

Wprawdzie dostał przeznaczenie misyjne do pracy w Argentynie, jednak tam nie wyjechał ze względu odmowy przyznania mu paszportu. W tej sytuacji został przeznaczony do pracy w parafii św. Mikołaja w Elblągu. Po roku intensywnej pracy dostał nowe zadanie. I tak na przełomie lat 1958/1959 pracował jako misjonarz ludowy. Punktem wypadowym były Laskowice.

Następnie został przeniesiony na Ziemie Odzyskane. W latach 1959 – 1967 pełnił funkcję administratora parafii w Krzywinie Gryfińskim. Pełnił też funkcję dziekana dekanatu Gryfin k. Szczecina. Był spowiednikiem księży z okolicznych parafii i sióstr Michaelitek w mieście Chojna.

Po ośmiu latach pracy w Krzywinie został skierowany do pracy w Chludowie jako referent misyjny. Organizuje wystawy misyjne w Poznaniu, Środzie Wlkp., Jarocinie; prowadził rekolekcje i skupienia o tematyce misyjnej. Od 1970 do 1980 był redaktorem czasopisma „Serwis Misyjny”. W 1970 został powołany do składu Archidiecezjalnej Komisji Misyjnej w Poznaniu i pracował w niej przez 20 lat.

W latach 1976–1984 był Prokuratorem Misyjnym Polskiej Prowincji. W tym okresie roztaczał opiekę nad werbistami pracującymi na misjach i dalej szerzył ideę misyjną. Przyczynił się do organizacji wręczenia krzyży misyjnych neoprezbiterom – werbistom przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Gnieźnie 3 czerwca 1979 roku. Brał udział w sympozjach misjologicznych między innymi na ATK w Warszawie, Niepokalanowie, Laskach k. Warszawy.

Na lata 1984–1986 przypada praca duszpasterska w Rybniku. Tam o. Bronisław pełnił funkcję rektora Domu Misyjnego; zbudował Dom Duszpasterski przyczynił się do wykończenia wnętrz tamtejszego kościoła.
Po dwóch latach powrócił do Chludowa, gdzie przez kolejne 5 lat pełnił obowiązki referenta misyjnego i wicerektora Domu Misyjnego. Następnie w 1991 roku został przeniesiony do Laskowic, gdzie przebywał aż do końca swoich dni. Tu pełnił funkcję kierownika kolportażu wydawnictwa „Verbinum”. Zajął się redakcją tekstu polskich wydań książek o św. Arnoldzie Janssenie i św. Józefie Freinademetzu.

Po zakończeniu czynnej pracy zajął się dokumentowaniem działalności Domu Misyjnego w Laskowicach i spisywaniem historii Laskowic. Mimo pogarszającego się stanu zdrowia służył pomocą w konfesjonale, głosił homilie i służył radą wszystkim, którzy się do niego zwracali.

19 sierpnia 2006 roku obchodził Złoty Jubileusz Kapłaństwa, a uroczystości jubileuszowe celebrował 26 sierpnia. Do ostatniej chwili starał się być użyteczny.

W dniu 24 września 2009 roku w szpitalu w Świeciu odszedł do Pana w wieku 84 lat, w 59. roku ślubów zakonnych, w 53. roku kapłaństwa. Pozostanie w naszej pamięci, jako człowiek oddany sprawie misyjnej do ostatniej chwili, o otwartym sercu dla innych, wierny zakonnik.

Ojcze Bronisławie, odpoczywaj i żyj w Panu!