Sylwetki zmarłych współbraci

związanych z Polską Prowincją SVD

Śp. o. Hubert Lupa SVD

Śp. o. Hubert Lupa SVD

Hubert Lupa urodził się 30 października 1936 r. w Bytomiu w rodzinie Engelberta i Marty z domu Kaczmarczyk. Ojciec, jako mistrz mechaniki samochodowej, pracował na kopalni, a matka zajmowała się wychowaniem dzieci: Huberta i Elżbiety.

Szkołę podstawową oraz średnią ukończył w rodzinnym Bytomiu. Po pomyślnym złożeniu egzaminu dojrzałości, w czerwcu 1955 r. zgłosił się do nowicjatu Zgromadzenia Słowa Bożego w Domu św. Krzyża w Nysie. We wrześniu 1957 r. rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie, gdzie 7 września 1961 r. w kościele seminaryjnym złożył wieczystą profesję zakonną, a 23 grudnia 1961 r. przyjął świecenia diakonatu. Święcenia prezbiteratu otrzymał w Pieniężnie 28 stycznia 1962 r. z rąk ks. bp. Józefa Drzazgi.

Po świeceniach kapłańskich przez rok mieszkał w Domu Misyjnym św. Małgorzaty w Bytomiu, biorąc udział w kursie duszpasterskim. W latach 1964-1967 pracował jako wikariusz w werbistowskiej Parafii Królowej Apostołów w Rybniku, skąd został przez przełożonych skierowany do Parafii Trójcy Przenajświętszej w pobliskim Popielowie. To właśnie w tym czasie zetknął się z organizowanym przez ks. prof. Franciszka Blachnickiego ruchem oazowym. Odtąd poświęcał mu każdy swój wolny czas, uczestnicząc początkowo w oazach dla kapłanów, a później sam prowadząc oazy.

W 1969 r. o. Hubert został skierowany jako wikariusz do Parafii św. Jana Chrzciciela w Ornecie, a w 1973 r. do Parafii Matki Bożej Bolesnej w Nysie. W 1974 r. dekretem prowincjała został przeznaczony do pomocy ks. prof. Blachnickiemu. Zamieszkał w Domu Misyjnym Słowa Bożego w Lublinie i podjął studia pastoralno-liturgiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, będąc jednocześnie sekretarzem Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej. W 1975 r. został skierowany przez ks. prof. Blachnickiego do Parafii św. Antoniego Padewskiego w Brzegach, gdzie przez 17 lat, oprócz zwyczajnych obowiązków duszpasterskich, pełnił funkcję „proboszcza” oazowiczów z całej Polski.

W 1992 r. został skierowany do Domu Misyjnego św. Małgorzaty w Bytomiu, gdzie pełnił posługę rekolekcjonisty. W latach 1993-1995 był proboszczem Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Pieniężnie na Warmii. Następnie prowadził rekolekcje zamknięte w Domu Misyjnym św. Arnolda Janssena w Laskowicach, a później w Domu Misyjnym Dobrego Pasterza w Nysie.

W 2001 r., na prośbę biskupa diecezji Dresden-Meissen, wyruszył z pomocą duszpasterską do Niemiec. Pracował w Meissen i Wermsdorf. W 2004 r. powrócił do Polski i zamieszkał w Domu Misyjnym św. Małgorzaty w Bytomiu. Choć był już w wieku emerytalnym, chętnie udzielał się duszpastersko. W czasie wakacyjnym zastępował proboszczów na terenie Niemiec: w Neustadt, Clausthal, Osterode i Bad Lauterberg. W rodzinnym Bytomiu odprawiał msze święte dla lokalnej mniejszości niemieckiej. 

O. Hubert Lupa zmarł w Bytomiu 8 maja 2022 roku w godzinach wieczornych. Jego doczesne szczątki spoczęły w kwaterze werbistowskiej na cmentarzu przy kościele pw. św. Małgorzaty Antiocheńskiej w Bytomiu. 

Janusz Brzozowski SVD