Sylwetki zmarłych współbraci

związanych z Polską Prowincją SVD

Śp. o. Roman Czajka SVD

Roman Czajka urodził się 10 marca 1959 r. w Mrągowie, w rodzinie Tadeusza i Danuty z domu Smelczyńska. Miał troje rodzeństwa: dwóch braci i siostrę. Rodzice pracowali w szkolnictwie. W 1966 r. rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Reszlu, a ukończył ją w 1974 r. w Pieniężnie. Kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Ornecie.

Po pomyślnym złożeniu egzaminu dojrzałości w 1978 r. wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego i rozpoczął roczny nowicjat zakonny w Domu św. Stanisława Kostki w Chludowie k. Poznania. Po nowicjacie rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. 8 września 1984 r. złożył w kościele seminaryjnym wieczystą profesję zakonną, a 16 września tegoż roku otrzymał z rąk ks. bp. Wojciecha Ziemby święcenia diakonatu. Święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1985 r. z rąk ks. kard. Henryka Gulbinowicza.

Po święceniach został przez przełożonych skierowany na studia specjalistyczne z teologii moralnej do Rzymu, które uwieńczył w 1989 r. tytułem licencjata teologii moralnej. Przełożeni skierowali go jako wykładowcę do seminarium w Pieniężnie. Pasją o. Romana była praca z ludźmi marginesu, toteż wolny czas poświęcał na wyjazdy do Białegostoku, gdzie współpracował z o. Edwardem Konkolem SVD i prowadzonym przez niego Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „Droga”. Obowiązków mu przybywało.

W latach 1992-1995 pełnił urząd wicerektora Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie. Od 2001 do 2007 r. był sekretarzem prowincjalnym. W 2005 r. podjął roczne studia podyplomowe w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień na Wydziale Nauk Humanistycznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Jesienią 2007 r. wyjechał do pracy duszpasterskiej w Rumunii i Mołdawii. W 2017 r. powrócił do Polski i zamieszkał w Domu Misyjnym św. Kazimierza w Białymstoku-Kleosinie. W 2019 r. został powołany przez przełożonych na urząd kuratora dla osób duchownych oskarżonych lub skazanych za przestępstwa wykorzystania seksualnego małoletnich. W tymże roku został wybrany przełożonym wspólnoty Domu Misyjnego św. Józefa w Górnej Grupie k. Grudziądza.

O. Roman Czajka zaraził się wirusem Covid-19. Spędził wiele dni w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu, gdzie zmarł 4 grudnia 2020 r.

Po pomyślnym złożeniu egzaminu dojrzałości w 1978 r. wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego i rozpoczął roczny nowicjat zakonny w Domu św. Stanisława Kostki w Chludowie k. Poznania. Po nowicjacie rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. 8 września 1984 r. złożył w kościele seminaryjnym wieczystą profesję zakonną, a 16 września tegoż roku otrzymał z rąk ks. bp. Wojciecha Ziemby święcenia diakonatu. Święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1985 r. z rąk ks. kard. Henryka Gulbinowicza.

Po święceniach został przez przełożonych skierowany na studia specjalistyczne z teologii moralnej do Rzymu, które uwieńczył w 1989 r. tytułem licencjata teologii moralnej. Przełożeni skierowali go jako wykładowcę do seminarium w Pieniężnie. Pasją o. Romana była praca z ludźmi marginesu, toteż wolny czas poświęcał na wyjazdy do Białegostoku, gdzie współpracował z o. Edwardem Konkolem SVD i prowadzonym przez niego Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „Droga”. Obowiązków mu przybywało.

W latach 1992-1998 pełnił urząd prorektora Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie. Od 2001 do 2007 r. był sekretarzem prowincjalnym. W 2005 r. podjął roczne studia podyplomowe w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień na Wydziale Nauk Humanistycznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Jesienią 2007 r. wyjechał do pracy duszpasterskiej w Rumunii i Mołdawii. W 2017 r. powrócił do Polski i zamieszkał w Domu Misyjnym św. Kazimierza w Białymstoku-Kleosinie. W 2019 r. został powołany przez przełożonych na urząd kuratora dla osób duchownych oskarżonych lub skazanych za przestępstwa wykorzystania seksualnego małoletnich. W tymże roku został wybrany przełożonym wspólnoty Domu Misyjnego św. Józefa w Górnej Grupie k. Grudziądza.

O. Roman Czajka zaraził się wirusem Covid-19. Spędził wiele dni w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu, gdzie zmarł 4 grudnia 2020 r. Miał 61 lat. Zmarł w 35. roku kapłaństwa i 40. roku ślubów zakonnych. Jego pogrzeb odbył się 9 grudnia w Górnej Grupie, gdzie spoczął na cmentarzu zakonnym. RiP.