Sylwetki zmarłych współbraci

związanych z Polską Prowincją SVD

Śp. o. Antoni Koszorz SVD

Śp. o. Antoni Koszorz SVD

O. Antoni Koszorz urodził się 18 stycznia 1933 r. w Czernicy, w diecezji katowickiej, w rodzinie Alfonsa i Hildegardy z domu Kubek. Ojciec był piekarzem, a matka zajmowała się wychowaniem czwórki dzieci. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości, podjął naukę w gimnazjum w Rybniku.

Za namową przyjaciela, we wrześniu 1948 r., wstąpił do prowadzonego przez misjonarzy werbistów niższego seminarium w Domu św. Krzyża w Nysie. We wrześniu 1949 r. rozpoczął nowicjat zakonny w Domu św. Wojciecha w Pieniężnie. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. 9 lutego 1957 r. w tamtejszym kościele seminaryjnym złożył wieczystą profesję zakonną, a 6 kwietnia tegoż roku otrzymał święcenia diakonatu. 7 lipca 1957 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Tomasza Wilczyńskiego. 

Przełożeni skierowali go na dalsze studia. W związku z tym zamieszkał w Domu św. Stanisława Kostki w Chludowie i dojeżdżając do Poznania uzyskał maturę w liceum korespondencyjnym. W latach 1959-1962 studiował katolicką naukę społeczną na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Stopień magistra uzyskał za pracę pt. „Społeczne i moralne zagadnienie przedsiębiorstwa w świetle nauki Piusa XII”. 

Po studiach był wykładowcą w seminarium w Pieniężnie, gdzie w 1965 r., będąc również referentem misyjnym, zredagował pierwszy numer „Biuletyny Misyjnego”. Był także jednym z organizatorów i pomysłodawców tamtejszego muzeum misyjnego.

W 1965 r. powołano go na stanowisko krajowego sekretarza Papieskiej Unii Misyjnej Duchowieństwa w Polsce oraz sekretarza bp. Jana Wosińskiego, prezesa Unii Misyjnej w Polsce. Zamieszkał w Warszawie. W oparciu o soborowy dekret „Ad gentes” przygotował program zajęć w celu podniesienia świadomości misyjnej Kościoła w Polsce. Był również inicjatorem sympozjów misyjnych dla kleryków z całej Polski, które odbywały się co roku w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie.

antoni koszorz01 850pxŚp. o. Antoni Koszorz SVD (fot. Andrzej Danilewicz SVD)

W 1967 r. mianowano go sekretarzem nowo utworzonej Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Pod szyldem Biura Misyjnego organizował struktury Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Przyczynił się do powstania i rejestracji czasopisma „Papieskie Intencje Misyjne” (obecne „Misje Dzisiaj”).

W 1982 r. został pierwszym dyrektorem werbistowskiego wydawnictwa „Verbinum” oraz głównym redaktorem miesięcznika „Misjonarz”. W latach 1998-2007 pełnił posługę kapelana Sióstr Służebnic Ducha Świętego w Sulejówku, a następnie zamieszkał jako rezydent przy kościele Matki Boskiej Ostrobramskiej w parafii Narodzenia Pańskiego w Warszawie. Nie spoczął jednak na laurach. Działał intensywnie na rzecz misji. Z jego inicjatywy w 2005 r. uroczyście otwarto w Warszawie Werbistowski Ośrodek Migranta Fu Shenfu, a w 2011 r. powstało Stowarzyszenie „Sinicum” im. Michała Boyma, działające na rzecz Kościoła w Chinach, którego był prezesem przez dwie kadencje. Był również redaktorem odpowiedzialnym kwartalnika „Chiny Dzisiaj” oraz autorem licznych artykułów poświęconych Kościołowi w Chinach. W 2017 roku, z okazji 50-lecia powstania Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, jako jeden z pierwszych, został odznaczony medalem „Benemerenti In Opere Evangelizationis” (Zasłużony w Dziele Ewangelizacji). 

W marcu 2021 r. zamieszkał na Oddziale Opiekuńczym św. Łukasza w Domu św. Józefa w Górnej Grupie. Tam 7 lipca 2022 r. obchodził 65. rocznicę swoich świeceń kapłańskich.

O. Antoni Koszorz zmarł 4 grudnia 2023 r. w Domu św. Józefa w Górnej Grupie. Jego doczesne szczątki spoczęły na cmentarzu klasztornym przy Domu Misyjnym św. Krzyża w Nysie.

Oprac. Janusz Brzozowski SVD 

antoni koszorz01 850pxPogrzeb śp. o. Antoniego Koszorza SVD (fot. Franciszek Bąk SVD)

 

CZYTAJ TAKŻE:
Pogrzeb o. Antoniego Koszorza SVD
O. Antoni Koszorz SVD uhonorowany medalem „Benemerenti”
Dni, których jeszcze nie znamy
Czuję się spełniony (WYWIAD)