Sylwetki zmarłych współbraci

związanych z Polską Prowincją SVD

Śp. o. Antoni Bulla SVD

Śp. o. Antoni Bulla SVD

O. Antoni Bulla urodził się 28 lipca 1934 r. w Zabrzu-Biskupicach, w rodzinie Maksymiliana i Łucji z domu Wodarska. Miał dwie siostry. Po ukończeniu szkoły podstawowej, 27 sierpnia 1949 r., wstąpił do niższego seminarium prowadzonego przez werbistów w Domu św. Krzyża w Nysie. We wrześniu 1952 r. rozpoczął nowicjat w Domu św. Wojciecha w Pieniężnie, po czym podjął studia filozoficzno-teologiczne w tamtejszym Misyjnym Seminarium Duchownym. 8 września 1960 r. złożył w kościele seminaryjnym wieczystą profesję zakonną, a 18 grudnia tegoż roku otrzymał święcenia diakonatu. 29 stycznia 1961 r. w kościele seminaryjnym w Pieniężnie przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Józefa Drzazgi. 

W latach 1962-1965 był sekretarzem prowincjała oraz dyrektorem biblioteki seminaryjnej w Pieniężnie. Następnie pracował pastoralnie w Bruczkowie i Rybniku. W sierpniu 1968 r. udał się do pracy misyjnej w Papui Nowej Gwinei. Po sześciomiesięcznym kursie języka angielskiego w Epping, w Australii, 10 maja 1967 r. przybył do diecezji Goroka w Papui Nowej Gwinei. Jego pierwszą placówką było położone w górach Gaggugl. Parafia miała sześć stacji dojazdowych. W 1967 r. został czasowo przeniesiony do Denglagu, skąd powrócił do Gaggugl w styczniu 1968 r. W 1970 r. pracował pastoralnie w Hamta, gdzie wybudował szkołę. 

W 1971 r. przełożeni mianowali go dyrektorem szkoły katechetycznej w Kamaliki. Musiał sam wszystko organizować od podstaw. Opracował program nauczania, prowadził nabór kandydatów oraz wykładał. W 1974 r. podjął pracę w parafii w Mingende, a rok później rozpoczął posługę w Kurii Biskupiej w Goroka, będąc jednocześnie proboszczem miejscowej parafii. Od 1976 r. pracował w Kerowagi, a w 1979 r. objął parafię w Denglagu.

W latach 1982-1984 studiował prawo kanoniczne na uniwersytecie w Ottawie. Po powrocie do Papui Nowej Gwinei pracował jako obrońca węzła małżeńskiego w Kurii Diecezji Kundiawa. W 1996 r. ze względu na stan zdrowia przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Sydney, w Australii, gdzie również był oficjałem Sądu Biskupiego w tamtejszej Kurii Biskupiej oraz w miarę sił udzielał się pastoralnie.

O. Antoni Bulla zmarł 11 lipca 2023 roku w Epping, w Australii.

globe element95px ver1Film z okazji 50-lecia kapłaństwa o. Antoniego