Sylwetki zmarłych współbraci

związanych z Polską Prowincją SVD

Śp. o. Michał Magda SVD

Śp. o. Michał Magda SVD

O. Michał Magda urodził się 28 września 1949 r. w miejscowości Trzęsówka, w diecezji rzeszowskiej, w rodzinie Stanisława i Rozalii z domu Sukiennik. Miał czworo rodzeństwa: dwie siostry i dwóch braci, z których jeden zmarł zaraz po urodzeniu. Ojciec z zawodu był stolarzem i jednocześnie prowadził wraz z matką gospodarstwo rolne, które było podstawą utrzymania rodziny.

Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości rozpoczął naukę w Technikum Mechanicznym w Rudzie Śląskiej i zamieszkał u swego brata Stefana w Gliwicach. W 1969 r. zdał pomyślnie egzamin dojrzałości i rozpoczął pracę w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach. W tymże roku został powołany do służby wojskowej i skierowany do Podoficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych w Giżycku, po czym wysłano go do dalszej służby w jednostce w Międzyrzeczu, gdzie służył w pododdziale rozpoznania. Po zakończeniu służby wojskowej w 1971 r. kontynuował pracę w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach. 

We wrześniu 1972 r. wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego i rozpoczął dwuletni nowicjat w Domu św. Wojciecha w Pieniężnie. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie, wieńcząc je dyplomem magisterskim na podstawie pracy „Demon z Księgi Tobiasza. Analiza egzegetyczno-teologiczna Tb 8,3”. 8 września 1978 r. złożył w kościele seminaryjnym wieczystą profesję zakonną, a 8 października tegoż roku przyjął z rąk ks. bp. Juliana Wojtkowskiego święcenia diakonatu. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 kwietnia 1979 r. z rąk ks. bp. Ignacego Tokarczuka.

Marzył o pracy misyjnej w Togo. Przełożeni skierowali go jednak na specjalistyczne studia na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, które uwieńczył tytułem licencjata nauk biblijnych. Po powrocie do Polski w 1984 r., podjął wykłady z egzegezy Starego Testamentu w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. Pełnił również funkcję wychowawcy braci zakonnych w ślubach czasowych oraz był radcą domowym (1998-2000). W latach 2000-2004 pełnił urząd prorektora pieniężnieńskiego seminarium.

Kiedy runął mur berliński i pojawiła się nadzieja na wolność na Wschodzie, o. Michał czynnie włączył się w odbudowę struktur tamtejszego Kościoła. W latach 1992-2004 dojeżdżał do Królewca, gdzie w tamtejszej filii Kolegium św. Tomasza wykładał Pismo Święte. Najbardziej jedynak jego misyjne serce związało się z Baranowiczami na Białorusi i tamtejszym werbistowskim Domem św. Trójcy oraz działającym tam Kolegium Katechetycznym (1991-2005). O. Michał był nie tylko jego profesorem, ale jednym ze współzałożycieli. W czasie swoich comiesięcznych odwiedzin nie ograniczał się jedynie do pracy dydaktycznej, lecz chętnie pomagał w pracach pastoralnych. Zawsze można było na niego liczyć. Nigdy nie odmówił pomocy.

1 września 2004 r., po 21 latach pobytu, opuścił Pieniężno i udał się do Sankt Petersburga, gdzie zamieszkał w domu formacyjnym św. Andrzeja. Był tam przez sześć lat wychowawcą werbistowskich alumnów oraz pełnił funkcję prorektora (2004-2010), a latach 2010-2016 rektora domu. Wykładał w tym czasie egzegezę Starego Testamentu, archeologię biblijną i historię zbawienia w Wyższym Katolickim Seminarium Duchownym Maryi Królowej Apostołów oraz w Centrum Kształcenia Katechetycznego w Sankt Petersburgu. Ogrom podejmowanych prac i obowiązków zaczął jednak wyciskać swe piętno na jego zdrowiu. Ze względu na problemy zdrowotne kilkakrotnie przebywał w szpitalu.

W sierpniu 2022 r. ze względu na pogarszający się stan zdrowia powrócił do Polski. Zamieszkał w Domu św. Wojciecha w Pieniężnie i kontynuował leczenie otoczony troskliwą opieką współbraci i Sióstr Służebnic Ducha Świętego. Choroba nowotworowa bezlitośnie wykańczała jednak jego silny organizm. O. Michał Magda zmarł w szpitalu w Braniewie 20 maja 2023 r. Jego doczesne szczątki spoczęły na cmentarzu zakonnym przy Domu św. Wojciecha 24 maja 2023 r.

Na swym obrazku prymicyjnym umieścił znane słowa św. Pawła Apostoła Narodów: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor, 9, 16). Wypełnił je obficie swoją pełną oddania i poświęcenia misyjną posługą.

Opr: o. Janusz Brzozowski SVD