Sylwetki zmarłych współbraci

związanych z Polską Prowincją SVD

Śp. o. Jan Olęcki SVD

Śp. o. Jan Olęcki SVD

O. Jan Olęcki urodził się 3 grudnia 1934 r. w miejscowości Mroczno w diecezji toruńskiej w wielodzietnej rodzinie Józefa i Marianny z domu Malinowska. Rodzice byli rolnikami i pracowali na kilkuhektarowym gospodarstwie rolnym.

Po ukończeniu szkoły podstawowej w Mrocznie, w 1949 r. rozpoczął naukę w prowadzonym przez misjonarzy werbistów Niższym Seminarium Duchownym w Górnej Grupie k. Grudziądza. W 1952 r., po pomyślnym złożeniu egzaminu maturalnego, rozpoczął nowicjat zakonny w Domu św. Krzyża w Nysie. Po jego odbyciu, we wrześniu 1953 r., rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. Tam też 8 września 1960 r. złożył wieczystą profesję zakonną. 18 grudnia tegoż roku otrzymał święcenia diakonatu, a 29 stycznia 1961 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Józefa Drzazgi.

Następnie brał udział w rocznym kursie pastoralnym w Domu św. Małgorzaty w Bytomiu. W latach 1963-1965 pracował duszpastersko w Górnej Grupie, Suszu i Bruczkowie. 

29 lipca 1965 r. otrzymał krzyż misyjny i wraz z grupą polskich werbistów wyjechał na misje do Indonezji. Była to pierwsza grupa misjonarzy po wojnie, którzy otrzymali od władz PRL pozwolenie na wyjazd z Polski.

Po nauce języka został przeznaczony do pracy w prowadzonym przez werbistów Niższym Seminarium Duchownym w Kisol na wyspie Flores. Uczył tam łaciny, niemieckiego i religii. W latach 1974-1978 był rektorem tegoż seminarium. Od 1978 r. poświęcił się pracy duszpasterskiej. 

W 2012 r. powrócił do Polski i zamieszkał w Górnej Grupie, gdzie zmarł 4 listopada 2022 r. Pogrzeb odbył się 8 listopada. Jego doczesne szczątki spoczęły na cmentarzu zakonnym przy Domu Misyjnym św. Józefa.