Sylwetki zmarłych współbraci

związanych z Polską Prowincją SVD

Śp. o. Marian Laban SVD

Śp. o. Marian Laban SVD

Ojciec Marian Laban SVD urodził się 21 kwietnia 1940 r. w miejscowości Antoniów, w ówczesnej diecezji sandomierskiej, w rodzinie Józefa i Eleonory z domu Kaczor. Rodzina utrzymywała się z pracy na kilkuhektarowym gospodarstwie rolnym.

Po ukończeniu szkoły podstawowej w Modziejowicach i Skaryszewie podjął naukę w liceum ogólnokształcącym w Radomiu, którą od 1957 r. kontynuował w prowadzonym przez misjonarzy werbistów niższym seminarium duchownym w Domu św. Krzyża w Nysie. Po pomyślnym złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego i we wrześniu 1959 r. rozpoczął nowicjat zakonny w Domu św. Wojciecha w Pieniężnie. Rok później został powołany do wojska.

Po odbyciu służby wojskowej kontynuował studia w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. 8 września 1968 r. w kościele seminaryjnym w Pieniężnie złożył wieczyste śluby zakonne. Tam też 21 grudnia tegoż roku otrzymał świecenia diakonatu. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1969 r. w Pieniężnie z rąk ks. bp. Jana Obłąka. 

Zgodnie z przeznaczeniem misyjnym udał się do Australii. Pracował tam głównie wśród Polonii w Melbourne, a także był kapelanem Sióstr Misjonarek od Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po powrocie do Polski objął w 1986 r. werbistowską parafię Matki Bożej Bolesnej w Nysie. W 1992 r. został skierowany jako rekolekcjonista do Domu św. Kazimierza w Kleosinie koło Białegostoku. Od 1995 r. pełnił tę posługę w Domu św. Małgorzaty w Bytomiu.

W 2002 r. powierzono mu parafię Matki Bożej Częstochowskiej w Wilamowie, w diecezji elbląskiej. W sierpniu 2015 r. został przeniesiony do Domu Błogosławionych Męczenników Werbistowskich w Michałowicach. W pobliskim Walendowie był kapelanem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W 2020 r. został skierowany do Domu Dobrego Pasterza w Nysie, gdzie pełnił posługę kapelana Sióstr Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji. 

O. Marian Laban zmarł 23 grudnia 2022 r. w Domu Dobrego Pasterza w Nysie. Jego doczesne szczątki spoczną na cmentarzu zakonnym przy Domu św. Krzyża w Nysie.

Opr: o. Janusz Brzozowski SVD