Sylwetki zmarłych współbraci

związanych z Polską Prowincją SVD

Śp. o. Tadeusz Piech SVD

Śp. o. Tadeusz Piech SVD

O. Tadeusz Piech urodził się w 2 lipca 1934 r. w miejscowości Złota (diecezja tarnowska), w wielodzietnej rodzinie Izydora i Antoniny z domu Cieśla. Rodzice byli rolnikami. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1949 r. wstąpił do Niższego Seminarium Księży Werbistów w Bruczkowie Wielkopolskim. W 1952 r. rozpoczął nowicjat w Domu Misyjnym św. Wojciecha w Pieniężnie. Dalszą formację zakonno-kapłańską kontynuował w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Nysie i Pieniężnie. 8 września 1959 r. w kościele seminaryjnym złożył wieczystą profesję zakonną. Tam też 23 grudnia 1961 r. otrzymał święcenia diakonatu. Świecenia kapłańskie z rąk J. E. ks. bp. Józefa Drzazgi przyjął w kościele seminaryjnym 28 stycznia 1962 r. Po świeceniach został skierowany na kurs pastoralny do Domu Misyjnego św. Małgorzaty w Bytomiu. W latach 1963-1965 pracował w duszpasterstwie parafialnym. We wrześniu 1965 r. wyjechał wraz z dziewiętnastu współbraćmi do pracy misyjnej w Indonezji.

Po kursie języka indonezyjskiego w Mataloko, skierowano go do pracy pastoralnej na wyspie Flores. Od 1966 r. pracował w parafii Boawae, położonej w górzystych rejonach Flores. W latach 1968-1974 był proboszczem w Waugka Riung, w 1975 r. został proboszczem parafii Langa-Bajawa. Od 1983 r. kierował parafią Bekek-Riung, a w roku 1997 objął parafię Wudu.

W swojej misjonarskiej działalności o. Tadeusz dał się poznać jako skromny i bardzo gorliwy duszpasterz, szczególnie bliski cierpiącym na ciele i duszy. Potrafił całymi godzinami siedzieć w konfesjonale. Jak mówił, największą radością dla niego było sprowadzić zbłąkane owce z powrotem do owczarni Chrystusowej. Na uroczystościach jego Złotego Jubileuszu Kapłaństwa w Indonezji, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie swojego przemówienia powiedział m.in.: „Właściwie to nie ja, czy moi poprzednicy w Dżakarcie jesteśmy ambasadorami Polski, lecz Wy - misjonarze”. 

Trudy pracy misyjnej dawały jednak o sobie coraz częściej znać. O. Tadeusz mocno podupadał na zdrowiu. Ze tego względu w 2012 r. powrócił do Polski. Zamieszkał w Domu Misyjnym św. Józefa w Górnej Grupie koło Grudziądza.

Mając na uwadze jego wybitne zasługi w propagowaniu kultury polskiej i osiągnięcia w pracy misyjnej, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski, odznaczył go w 2013 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

O. Tadeusz Piech zmarł w Domu Misyjnym św. Józefa w Górnej Grupie 20 czerwca 2022 roku Jego doczesne szczątki spoczęły 25 czerwca na cmentarzu klasztornym w Górnej Grupie.

Janusz Brzozowski SVD