Sylwetki zmarłych współbraci

związanych z Polską Prowincją SVD

Śp. o. Józef Tatarczyk SVD

Śp. o. Józef Tatarczyk SVD

Ojciec Józef Tatarczyk urodził się 28 stycznia 1931 roku w Wodzisławiu Śląskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 sierpnia 1956 roku przyjął święcenia kapłańskie. Od samego początku pracował jako rekolekcjonista i misjonarz ludowy. Stał się cenionym i poszukiwanym rekolekcjonistą, zapraszanym do parafii w całej Polsce. Prowadził także rekolekcje dla kapłanów, kleryków i sióstr zakonnych.

Odszedł do Pana 8 sierpnia 2022 roku. Pogrzeb odbył się 11 sierpnia w kościele św. Michała Archanioła w Skrzyszowie, po czym został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Jedłowniku.

Ojciec Józef Tatarczyk urodził się 28 stycznia 1931 roku w Wodzisławiu Śląskim. Jego rodzicie, Ludwik i Marianna, mieszkali w Mszannej. Miał 7 rodzeństwa: 2 siostry i 5 braci. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Wodzisławiu Śląskim. W czasie wojny dom, który zamieszkiwali uległ zniszczeniu i rodzina przeprowadziła się do domu rodzinnego w Jedłowniku.

Po zakończeniu wojny o. Józef uczęszczał do gimnazjum w Rybniku, by 4 września 1949 roku wstąpić do nowicjatu Zgromadzenia Słowa Bożego (Księża Werbiści), który w owym czasie odbywał się w murach Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie. Po dwóch latach nowicjatu, 8 września 1951 r,. złożył pierwsze śluby zakonne. 

Po zakończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w Misyjnym Seminarium w Pieniężnie, 19 sierpnia 1956 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Mariana Jankowskiego. 

Ojciec Józef został przeznaczony na misje do Argentyny, jednak ówczesne władze PRL nie wydały zezwolenia na opuszczenie ojczyzny. Z tego powodu decyzją przełożonych został skierowany do pracy dydaktycznej w Niższym Seminarium Księży Werbistów w Nysie, gdzie od 1957 roku uczył biologii. 

Od samego początku o. Józef pracował jako rekolekcjonista i misjonarz ludowy. Po kilku latach działalności wypracował własny styl kaznodziejski, dzięki czemu stał się cenionym i poszukiwanym rekolekcjonistą, zapraszanym do parafii w całej Polsce. Przez 48 lat posługiwał jako misjonarz-rekolekcjonista, prowadząc również rekolekcje dla kapłanów, kleryków i sióstr zakonnych.

W 1963 r. decyzją przełożonych podjął studia z teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po ich zakończeniu obronił licencjat i w 1965 roku został skierowany do Bytomia, gdzie wszedł do grona misjonarzy ludowych.

W 1998 roku został przeniesiony się na czas emerytury do Rybnika, w międzyczasie pomagał duszpastersko w Parafii św. Michała Archanioła w Skrzyszowie. W 2006 r. zamieszkał na probostwie w Skrzyszowie, pomagając w pracy duszpasterskiej swojemu bratankowi, ks. Witoldowi Tatarczykowi, proboszczowi Parafii św. Michała Archanioła. 

Ojciec Józef przez 16 lat pisał artykuły do miesięcznika „Misjonarz”, wydał dwie książki - o św. Józefie oraz „Odejścia i powroty do Boga”. Jest także autorem tekstów pieśni kościelnych oraz licznych wierszy. 

O. Józef Tatarczyk odszedł do Pana 8 sierpnia 2022 roku w Skrzyszowie. Pogrzeb odbył się 11 sierpnia w kościele św. Michała Archanioła w Skrzyszowie, po czym został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Jedłowniku.

Niech spoczywa w pokoju!