Każdego, kto rozeznaje swoje powołanie do życia i służby w naszym Zgromadzeniu zapraszamy do:

O. Tomasz Laskowski SVD, Demokratyczna Republika Konga (fot. Sławomir Wojtanowski) 

Warunki przyjęcia do Zgromadzenia Słowa Bożego:

 • Kontakt z duszpasterzem powołań
 • Uczestnictwo w rekolekcjach lub dniach skupienia
 • Podanie o przyjęcie do Zgromadzenia skierowane do o. prowincjała
 • Życiorys (napisany własnoręcznie)
 • Dla kandydatów na kapłanów – świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia uczelni wyższej
 • Dla kandydatów na braci zakonnych – świadectwo ukończenia szkoły albo dyplom czeladniczy lub mistrzowski
 • Metryka chrztu i bierzmowania
 • Świadectwo moralności wystawione przez ks. proboszcza
 • Świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza (informacja o tym, że kandydat może podjąć studia na wszystkich kierunkach)
 • Kwestionariusz osobowy (formularz nadsyłamy na prośbę zainteresowanego)
 • 4 zdjęcia legitymacyjne

Dokumenty należy przywieźć osobiście najpóźniej do 31 lipca każdego roku.