Slide 1

Pozytywne oznaki potrzebne do realizacji powołania:

 • dojrzała osobowość
 • zdolność do obiektywnego poznania siebie
 • zdolność do formułowania obiektywnych sądów, prawidłowego oceniania i rozumienia rzeczywistości
 • poczucie odpowiedzialności i obowiązkowości
 • zdolność do altruistycznej, bezinteresownej miłości poświęcenia
 • troska o dobro wspólne
 • predyspozycje do współpracy i nawiązywania kontaktów międzyludzkich
 • zdolność do realistycznego stawiania czoła problemom
 • zainteresowanie życiem duchowym i pragnienie świętości
 • zamiłowanie do modlitwy
 • zdolność do interpretacji rzeczywistości w świetle wiary
 • szczere realizowanie ideału życia zakonnego (naśladowania Chrystusa)

Br. Jerzy Kuźma SVD, Papua Nowa Gwinea (fot. archiwum Jerzego Kuźmy)

Przeciwskazania

 • brak dobrego zdrowia fizycznego i równowagi psychicznej
 • brak równowagi emocjonalnej
 • brak elastyczności, upór, niezdolność do przyjmowania uwag, krytyki
 • silny egocentryzm
 • niezdolność do integracji we wspólnocie i usposobienie utrudniające życie we wspólnocie
 • niezdolność do życia w posłuszeństwie, czystości i ubóstwie
 • brak zamiłowania i niechęć do modlitwy
 • niewrażliwość na życie duchowe
 • niestałość w wierze, chwiejność pod wpływem fałszywych doktryn, ignorancja religijna
 • wygodnictwo, niechęć do wyrzeczeń
 • praktykowanie homoseksualizmu, głęboka zakorzeniona tendencja homoseksualna, wspieranie "kultury gejowskiej"

O. Roman Janowski SVD, Zambia (fot. archiwum Romana Janowskiego)


Jak można się domyślać, powyższe kryteria nie warunkują natychmiastowo zdolności lub niezdolności do wstąpienia do Zgromadzenia Słowa Bożego. Nie chodzi też o to, że wszystkie muszą być spełnione w stopniu idealnym.

Bardzo ważną rolę w rozeznaniu powołania do kapłaństwa i życia zakonnego w naszym Zgromadzeniu spełnia wiara, a tym samym więź z Jezusem. Bez niej spełnianie lub niespełnianie jakichkolwiek kryteriów traci swoje znaczenie w kontekście tego rozeznania.

Równie ważną rolę w dobrym rozeznaniu powołania spełnia osoba towarzysząca. Jako osoba niezależna może ona pomóc spojrzeć z innego punktu widzenia niż własny i doradzi, jak pracować nad istotnymi aspektami powołania.