Sylwetki zmarłych współbraci

związanych z Polską Prowincją SVD

Śp. o. Jan Krajza SVD

O. Jan Krajza SVD urodził się w Myszyńcu 12 lipca 1960 r. jako syn Stanisława i Zofii z domu Kobus. Rodzina prowadziła we wsi Cyk niedaleko Myszyńca gospodarstwo rolne. Miał dziesięcioro rodzeństwa.

W 1975 r., po ukończeniu szkoły podstawowej w pobliskiej Czarni, rozpoczął naukę w Zawodowej Szkole Górniczej przy kopalni „Wujek” w Katowicach, którą kontynuował w tamtejszym technikum górniczym.

Jan od dziecka pragnął zostać kapłanem. Po pomyślnym złożeniu egzaminu dojrzałości w 1981 r. wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego, które poznał dzięki swej siostrze Krystynie, będącej u Sióstr Katarzynek w Braniewie.

Po rocznym nowicjacie w Domu Misyjnym św. Stanisława Kostki w Chludowie podjął studia na Wydziale Filozoficznym Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Nysie. We wrześniu 1984 r. rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym tegoż seminarium w Pieniężnie, które uwieńczył tytułem magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie.

Dnia 8 września 1990 r., w kościele seminaryjnym w Pieniężnie, złożył wieczystą profesję zakonną, a 7 października tegoż roku otrzymał święcenia diakonatu. Święcenia kapłańskie przyjął w Pieniężnie 20 kwietnia 1991 r. z rąk ks. abp. Józefa Michalika.

Zgodnie z wyrażoną prośbą otrzymał przeznaczenie misyjne do Paragwaju. Po półrocznej nauce języka hiszpańskiego w Boliwii, na jednej ze stacji misyjnych w Paragwaju rozpoczął naukę języka guaraní.

Następnie przełożeni skierowali go do pracy w misji Akarymiino w rezerwacie Indian Ava Guaraní. Przez pierwszy rok zgłębiał rozumienie języka oraz poznawał obyczaje Ava Guaraní. Nawiązywał z nimi dialog. Jak wspominał, szybko zrozumiał, że potrzeba im nie tylko księdza, ale również ojca i gospodarza od wszystkiego. I takim o. Jan był przez trzydzieści lat.

Po długiej walce z Covid-19 zmarł dnia 29 maja 2021 roku w Obligado, w Paragwaju. 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!