Sylwetki zmarłych współbraci

związanych z Polską Prowincją SVD

Śp. o. Tadeusz Panek SVD

Tadeusz Panek urodził się w Krotoszynie 24 września 1949 r. jako syn Leona i Pelagii z domu Król. Miał pięcioro rodzeństwa. Ojciec był stolarzem, pracującym w lokalnej spółdzielni rzemieślniczej. Matka prowadziła dom i zajmowała się wychowaniem dzieci.

Po ukończeniu w 1963 r. szkoły podstawowej kontynuował naukę w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja. W 1967 r. podjął studia z filologii germańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Po ich ukończeniu w 1972 r. pracował jako nauczyciel języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym w rodzinnym Krotoszynie. Jednocześnie studiował zaocznie na poznańskim uniwersytecie filologię angielską.

Odpowiadając na głos Bożego powołania w 1981 r. wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego. Po rocznym nowicjacie w Domu św. Stanisława Kostki w Chludowie k. Poznania podjął studia na Wydziale Filozoficznym Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Nysie. We wrześniu 1984 r. rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym tegoż seminarium w Pieniężnie. Dnia 8 września 1986 r. w kościele seminaryjnym w Pieniężnie złożył wieczystą profesję zakonną, a 20 września tegoż roku otrzymał święcenia diakonatu. Święcenia kapłańskie przyjął w Pieniężnie 17 maja 1987 r. z rąk ks. abp. Edmunda Piszcza. 

Otrzymał przeznaczenie do Prowincji Chicago w USA. Do 1989 r. pracował w miejscowości Sankt Kitts na Karaibach. Po powrocie do Polski był wychowawcą i wykładowcą języka angielskiego na Wydziale Filozoficznym Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Nysie. Od 1998 r. pełnił obowiązki dyrektora i wykładowcy w działającej tamże Szkole Językowej Księży Werbistów.

W latach 2003-2005 mieszkał w Domu Ducha Świętego w Warszawie. Był redaktorem „Komunikatów Polskiej Prowincji” i Prowincjalnym Koordynatorem ds. Sprawiedliwości i Pokoju oraz Integracji Stworzenia. Od 2005 r. pracował jako wykładowca języka angielskiego w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. W 2008 r. powrócił do Warszawy i podjął pracę tłumacza w kurii prowincjalnej oraz wydawnictwie „Verbinum”.

W 2010 r.  wyjechał do pracy w Rosji. Po dwóch latach powrócił do Polski i zamieszkał w Chludowie, gdzie pełnił obowiązki wychowawcy w nowicjacie. Po roku został przeniesiony do Nysy. Podjął tam posługę kapelana u sióstr elżbietanek. W 2017 r. został kapelanem sióstr boromeuszek w Świerklańcu. Jednakże po kilku miesiącach, ze względu na pogarszający się stan zdrowia, powrócił do Nysy.

Od 2019 r. przebywał na Oddziale Opiekuńczym św. Łukasza w Domu św. Józefa w Górnej Grupie k. Grudziądza, gdzie zmarł 10 czerwca 2021 roku. Został pochowany na cmentarzu klasztornym.

Janusz Brzozowski SVD