Sylwetki zmarłych współbraci

związanych z Polską Prowincją SVD

Śp. o. Władysław Dybaś SVD

W sobotni wieczór, 15 lutego 2020 roku, po długiej chorobie w szpitalu w Jaśle odszedł do Pana o. Władysław Dybaś SVD, wieloletni misjonarz w Togo. Przeżył 58 lat, z czego 38 lat w ślubach zakonnych i 32 lata w kapłaństwie.

Władysław Dybaś urodził się 7 lutego 1962 roku w Jaśle, w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, z rodziców Stanisława i Aliny z domu Głogowska. Miał dwoje rodzeństwa - starszą siostrę Wiktorię i młodszego brata Józefa.

Szkołę Podstawową nr 10 ukończył w Jaśle w 1977 roku. Do Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach uczęszczał w latach 1977-1981. W tym czasie obudziło się w nim powołanie misyjne. Poprzez znajomości z werbistami odbył w lutym 1981 roku rekolekcje powołaniowe w Chludowie. Tam miał okazję bliżej zapoznać się z celem i zadaniami Zgromadzenia Słowa Bożego i dlatego po egzaminie maturalnym zgłosił się do nowicjatu, który rozpoczął 8 września 1981 roku w Chludowie koło Poznania.

Studia filozoficzne odbył w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Nysie, a studia teologiczne w tymże Seminarium w Pieniężnie. 22 maja 1988 roku, w gronie 15 współbraci, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa diecezjalnego Tadeusza Gocłowskiego z Gdańska. Po dwuletnim stażu kapłańskim w werbistowskiej Parafii św. Małgorzaty w Bytomiu wyjechał na misję do Togo.

Najpierw odbył kurs języka francuskiego w Paryżu, ponieważ jest to język urzędowy w byłej kolonii francuskiej. Później nastąpiła akomodacja do warunków afrykańskich i normalna praca misjonarza.

Oddajmy głos czynnemu misjonarzowi po 20 latach pracy w Togo (2013 rok): „Jeśli chodzi o moją pracę, to po dziewięciu latach w parafii Agoenyivė, niedaleko stolicy Lomė, otworzyłem nową – w Agbalepedogan, powstałą w wyniku podziału poprzedniej. Pracowałem tam tylko dwa lata, ponieważ przełożeni poprosili mnie, abym zajął się sprawami rozwoju i finansów naszej młodej prowincji werbistowskiej w Togo i Beninie. Po trzech latach studiów ekonomicznych w Paryżu powróciłem do Togo, gdzie przez sześć lat pracowałem jako ekonom, pełniąc jednocześnie funkcję rektora domu prowincjalnego i pomagając w kolportażu książek naszego wydawnictwa „Verbum Bible” do kilku krajów francuskojęzycznych. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu misjonarzy i misjonarek z całego świata, przez dziesiątki lat, wiara w Afryce umacnia się i Słowo Boże dociera do coraz większej rzeszy ludzi. Afryka daje Kościołowi coraz więcej prezbiterów, zakonników i zakonnic, a co za tym idzie, coraz większe wyzwania stają przed Kościołem lokalnym i misyjnym w zakresie duszpasterskim, jak i potrzeb materialnych. Kościół i zgromadzenia zakonne zastanawiają się, jak sprostać wymaganiom i odpowiedzieć na wołanie Chrystusa do Apostołów: Wy dajcie im jeść (Mt 14,16)” [tekst za: Misjonarz 4/2013].

Od 2010 roku o. Dybaś był wiceprezesem Domu Misyjnego Maison Rel Kegue. Wtedy zdiagnozowano u niego chorobę nowotworową. W lipcu 2018 roku w towarzystwie lekarza z Togo w stanie bardzo ciężkim przyleciał do Warszawy. Niemal natychmiast znalazł się szpitalu. Choroba była bardzo agresywna z krótkimi okresami remisji.

O. Władysław zmarł w obecności najbliższej rodziny w szpitalu w Jaśle. Pogrzeb odbył się 19 lutego w werbistowskiej Parafii św. Małgorzaty w Bytomiu.

R.i.P.

o. Alfons Labudda SVD